Миялно оборудване

346 347
Размери (мм) : 720x735x1445/1880
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 10,1 kW / 400 V
Макс. височина на посудата (мм): чинии 410, съдове GN1/1
Цикъл на измиване : 50/80/120/180 сек
Капацитет : 1750 чаши/ час, 1050 чинии/ час, съдове GN1/1
Система
“Plus”
HD 140 PREMIUM HR
Система
“Energy recovery”
Електронен панел
за управление
Конзолни миялни машини
Ергономична
дръжка
HOOD 110T
Рамене от
неръждаема стомана
Електронен панел
за управление
Конзолна миялна машина с горно отваряне. Подходяща е за
заведения с голям капацитет и натовареност. Изключително
здрава и издръжлива машина, с мощни дюзи за изплакване,
гарантираща перфектни резултати всеки път. Разполага със
система, позволяваща изплакването да започне едва след
като температурата е достигнала 85 °C, което предоставя
по-добър контрол и прецизна дозировка на препарата за
изплакване. Машината е с перки от неръждаема стомана за
по-голяма устойчивост и два термометъра – за резервоара
и за бойлера.
Дълбок резервоар със заоблени краища.
Независими перки за измиване и изплакване.
Двоен филтър на резервоара и филтър на помпата.
Вградена помпа за изплакване.
Лесни за махане държачи за кошниците.
С възможност за спомагателна помпа за оптимизиране
цикъла на измиване.
Размери (мм) : 720x735x2095
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 9,9 kW / 400 V
Макс. височина на посудата (мм) : чинии 410, съдове GN1/1
Цикъл на измиване : 50/90/120/180/300 сек
Капацитет : 1750 чаши/ час, 1050 чинии/ час, съдове GN1/1
Конзолна миялна машина с горно отваряне. В новия модел са
направени иновативни подобрения, които целят да намалят
консумацията на енергия, вода и препарати. Системата “En
ergy recovery” използва създадената топлина от машината, за
да затопля входящата студена вода и по този начин спестява
около 35% от консумацията за нейното подгряване.
Пет цикъла на измиване.
Самопочистваща се вертикална помпа.
Дозатор за измиващ и изплакващ препарат Standard deter
gent and rinse-aid dispenser.
По-добра топлоизолация Double skin insulated hood.
Система “Plus” , която позволява по-голяма прецизност при
процеса на изплакване.
Лесен за употреба START бутон.
Електронен контролен панел с LCD екран.
Система за самодиагностика.
Възможност за вграден омекотител за вода.
Размери (мм) : 600 x 610 x 850
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 7,8 kW / 400 V
Цикъл на измиване : 9 цикъла на измиване
Капацитет : 7200 прибора/ час
Размери (мм) : 600 x 610 x 850
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 7,8 kW / 400 V
Макс. височина на посудата (мм) : 340
Цикъл на измиване : 6 цикъла на измиване
Капацитет : 1000 чаши/ час, 450 чинии/ час, съдове GN1/1
Специално за
прибори
Cutlery UV HR Desinfection HR
Система “Plus” Рамене от
неръждаема стомана
Електронен панел
за управление
Миялни машини с предно отваряне
Миялна машина с предно отваряне. Подходяща е за болници,
детски градини, старчески домове, клиники и места, в кои
то е нужно много високо ниво на хигиена. Миялната машина
има 6 цикъла на измиване с частично и цялостно изхвърля
не мръсната вода, както и специалният режим “Desinfection”.
При него процесът на миене продължава около 10 минути
след като температурата на водата достигне 65 °C. След това
следва предварително изплакване на 80 °C, което продъл
жава 2 минути и накрая финално изплакване при температура
87°C. След всяка фаза на измиване, замърсената вода се из
точва и се заменя с чиста.
Шест цикъла на измиване.
Лесен за употреба START бутон.
Електронен контролен панел с LCD екран
Система за самодиагностика
Миялна машина с предно отваряне, която е предназначена
за измиване на прибори. Подходяща е за училища, болници,
клиники и места с изискване на висока асептичност.
Разполага с 9 цикъла на измиване, като 4 от тях са само за
прибори за хранене. Системата “Energy recovery” използва
създадената топлина от машината, за да затопля входящата
студена вода и по този начин спестява около 35% от
консумацията за нейното подгряване.
Девет цикъла на измиване.
Лесен за употреба START бутон.
Електронен контролен панел с LCD екран
Система за самодиагностика

348 349
Размери (мм) : 600x700x1380
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 10,1 kW / 400 V
Макс. височина на посудата (мм): чаши 440, чинии 450
Цикъл на измиване : 90/120/180/300 сек
Капацитет : 1500 чаши/ час, 900 чинии/ час, съдове 600x400
Размери (мм) : 600x610x850
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 6,7 kW / 400 V
Макс. височина на посудата (мм) : чаши 325, чинии 340
Цикъл на измиване : 90/120/180/300 сек
Капацитет : 1375 чаши/ час; 825 чинии/ час; съдове GN1/1
Перки от неръждаема
стомана
Двоен филтър
LUX85EL Plus LUX60EL Plus
Електронен панел
за управление
Система “Plus”
Миялна машина с предно отваряне. Подходяща е за хотели,
ресторанти, пицарии и др. По-голямата вътрешна височи
на (450мм), позволява да се мият големи по диаметър чи
нии, които се използват много често в пицарии, както и тави
600х400. С електронно управление, което осигурява четири
цикъла на измиване. Разполага със системата Plus”, която
позволява по-голяма прецизност при процеса на изплакване.
Тя стабилизира температурата на 85°C и налягането, като по
този начин се постига по-голяма прецизност на измиване и
правилно дозиране на измиващия препарат.
Двойни стени от неръждаема стомана AISI 304.
Съвместимост на евронорм тави(600х400)
Електронно управление
Двоен филтър на бойлера и помпата
Четири цикъла на измиване
Миялна машина с предно отваряне. Лесна и удобна за упо
треба, подходяща за широк спектър от ресторанти, пъбове,
кафетерии и др. С електронно управление, което осигурява
четири цикъла на измиване. Разполага със системата Plus”,
която позволява по-голяма прецизност при процеса на из
плакване. Тя стабилизира температурата на 85°C и наляга
нето, като по този начин се постига по-голяма прецизност на
измиване и правилно дозиране на измиващия препарат.
Двойни стени от неръждаема стомана AISI 304.
Съвместимост на гастронорм тави(GN1/1).
Електронно управление.
Двоен филтър на бойлера и помпата.
Четири цикъла на измиване.
Възможност за изплакване със студена вода.
Миялни машини с предно отваряне
Размери (мм) : 595x610x845
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 5,2 kW / 400 V
Макс. височина на посудата (мм): чаши 310, чинии 325
Цикъл на измиване : 90/120/180 сек
Капацитет : 1000 чаши/час, 600 чинии/час
Размери (мм) : 460x545x715
Размер на кошницата : 400x400 мм
Мощност : 2,8 kW / 230 V
Макс. височина на посудата (мм) : чаши 305, чинии 295
Цикъл на измиване : 90/120/180 сек
Капацитет : 640 чаши/час, 360 чинии/час
Предно отваряне
DUPLA50T DUPLA40LST
Електронен панел за
управление
Система от филтри
на повърхността
Миялни машини с предно отваряне
Миялна машина с предно отваряне и електронно управление.
Подходяща е за хотели, ресторанти и пъбове. Разполага със
система от преливници, които осигуряват тройна защита на
измиващата помпа. Интегрирана е и система, позволяваща
изплакването да започне едва след като температурата е
достигнала 85°C.
Двойни стени от неръждаема стомана AISI 304
Шумо- и топлоизолирана врата, с микропревключвател за
сигурност
Система за защита на измиващата помпа
Измиващите и изплакващите рамена са от неръждаема
стомана.
Лесни за махане дюзи, за по-лесно почистване
Възможност за допълнителен филтър на повърхността
3 цикъла на измиване
Възможност за вграден омекотител
Миялна машина с предно отваряне и електронно управление.
Подходяща е за ресторанти, пъбове и барове. Разполага със
система от преливници, които осигуряват тройна защита на
измиващата помпа. Интегрирана е и система, позволяваща
изплакването да започне едва след като температурата е
достигнала 85°C.
Двойни стени от неръждаема стомана AISI 304
Шумо- и топлоизолирана врата, с микропревключвател за
сигурност
Система за защита на измиващата помпа
Леки перки за измиване и изплакване, ефективни дори и
по-ниско налягане на водата
Лесни за махане дюзи, за по-лесно почистване
3 цикъла на измиване
Възможност за вграден омекотител
Защита от падане

351
350
Миялни машини с предно отваряне
Размери (мм) : 430 x 490 x 680
Размер на кошницата : 370x370 мм
Мощност : 2,6 kW / 230 V
Макс. височина на посудата (мм): 290
Цикъл на измиване : 90/120/180 сек
Капацитет : 640 чаши/час
Размери (мм) : 415 x 470 x 670
Размер на кошницата : 350×350 мм
Мощност : 2,6 kW / 230 V
Макс. височина на посудата (мм) : 270
Цикъл на измиване : 90/120/180 сек
Капацитет : 480 чаши/час
Подходяща за
миене на чаши
DUPLA37T DUPLA35T
Миялна машина с предно отваряне и електронно управле-
ние. Подходяща е за пъбове, кафетерии и барове. Миялната
машина е само с долно измиване, затова е подходяща само
за чаши. Разполага със система от преливници, които осигу-
ряват тройна защита на измиващата помпа. Интегрирана е
и система, позволяваща изплакването да започне едва след
като температурата е достигнала 85°C.
Двойни стени от неръждаема стомана AISI 304.
Шумо- и топлоизолирана врата, с микропревключвател за
сигурност.
Система за защита на измиващата помпа.
Леки перки за измиване и изплакване, ефективни дори и
при по-ниско налягане на водата.
Лесни за махане дюзи, за по-лесно почистване.
Три цикъла на измиване.
Възможност за вграден омекотител.
Възможност за горно измиване при модел LS.
Миялна машина с предно отваряне и долно измиване, под-
ходяща само за измиване на чаши.
Електронното управление предлага възможност за избор
между 3 програми за измиване. Разполага със система от
преливници, които осигуряват тройна защита на измиващата
помпа. Интегрирана е и система, позволяваща изплакване
то да започне едва след като температурата е достигнала
85°C.
Двойни стени от неръждаема стомана AISI 304.
Шумо- и топлоизолирана врата, с микропревключвател за
сигурност.
Система за защита на измиващата помпа.
Леки перки за измиване и изплакване, ефективни дори и
при по-ниско налягане на водата.
Лесни за махане дюзи, за по-лесно почистване.
Три цикъла на измиване.
Възможност за вграден омекотител.
Електронен панел
за управление
Защита от падане
Миялни машини с предно отваряне
Размери (мм) : 590x600x850
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 5,2 kW/380 V
Макс. височина на посудата (мм) : чаши 320, чинии 345
Цикъл на измиване : 60/90/120/180 сек
Капацитет : 1000 чаши/час, 600 чинии
AQUA 50 T
Миялна машина с електронен панел на управление, за още
по-голямо улеснение на работата с уреда. С предно отваря-
не, което я прави лесна и удобна за употреба. Изключително
гъвкава машина, която предоставя многобройни възмож
ности за персонализиране процеса на работа. Предлага
избор от четири различни програми за измиване, за пер-
фектното приспособяване на уреда към нуждите на потре-
бителя. С възможност за електронно омекотяване на водата
при сигнал за липса на сол.
• Изработена от неръждаема стомана AISI 304.
• Шумо- и топлоизолираща врата с микропревключвател за
сигурност.
• Дълбока наклонена кошница, за по-лесно почистване.
• Система за оттичане против преливане.
• Леки перки за измиване и изплакване, ефективни дори при
по-ниско налягане.
• Лесни за премахване дюзи, за по-лесно почистване.
• Клапан, предотвратяващ връщането на вода.
AQUA 80 T
Миялна машина с електронен панел на управление, за
още по-голямо улеснение на работата с уреда. С предно
отваряне, което я прави лесна и удобна за употреба. Из-
ключително гъвкава машина, която предоставя многоброй-
ни възможности за персонализиране процеса на работа.
Предлага избор от четири различни програми за измиване,
за перфектното приспособяване на уреда към нуждите на
потребителя. С възможност за електронно омекотяване на
водата при сигнал за липса на сол.
• Изработена от неръждаема стомана AISI 304.
• Шумо- и топлоизолираща врата с микропревключвател за
сигурност.
• Дълбока наклонена кошница, за по-лесно почистване.
• Система за оттичане против преливане.
• Леки перки за измиване и изплакване, ефективни дори при
по-ниско налягане.
• Лесни за премахване дюзи, за по-лесно почистване.
• Клапан, предотвратяващ връщането на вода.
Размери (мм) : 590x600×1290
Размер на кошницата : 500x500 мм
Мощност : 6,9 kW/380 V
Макс. височина на посудата (мм) : чаши 355, чинии 380
Цикъл на измиване : 60/90/120/180 сек
Капацитет : 1000 чаши/час, 600 чинии
Възможност за
допълнителен филтър
Защита от падане
Предно отварянеЕлектронно
управление

352
Миялни машини с предно отваряне
Размери (мм) : 400x495x595
Размер на кошницата : 350×350 мм
Мощност : 2,6 kW/230 V
Макс. височина на посудата (мм) : чаши 195
Цикъл на измиване : 60/90/120/180 сек
Капацитет : 640 чаши/час
Предно отваряне
Миялна машина с електронен панел на управление, под-
ходяща за чаши. С предно отваряне, което я прави лесна и
удобна за употреба. Изключително гъвкава машина, която
предоставя многобройни възможности за персонализиране
процеса на работа. Предлага избор от четири различни про-
грами за измиване, за перфектното приспособяване на уреда
към нуждите на потребителя. С възможност за електронно
омекотяване на водата при сигнал за липса на сол.
• Изработена от неръждаема стомана AISI 304.
• Шумо- и топлоизолираща врата с микропревключвател за
сигурност.
• Дълбока наклонена кошница, за по-лесно почистване.
• Система за оттичане против преливане.
• Леки перки за измиване и изплакване, ефективни дори при
по-ниско налягане.
• Лесни за премахване дюзи, за по-лесно почистване.
• Клапан, предотвратяващ връщането на вода.
Миялна машина с електронен панел на управление, под-
ходяща за чаши. С предно отваряне, което я прави лесна и
удобна за употреба. Изключително гъвкава машина, която
предоставя многобройни възможности за персонализира
не процеса на работа. Предлага избор от четири различни
програми за измиване, за перфектното приспособяване на
уреда към нуждите на потребителя. С възможност за елек-
тронно омекотяване на водата при сигнал за липса на сол.
• Изработена от неръждаема стомана AISI 304.
• Шумо- и топлоизолираща врата с микропревключвател за
сигурност.
• Дълбока наклонена кошница, за по-лесно почистване.
• Система за оттичане против преливане.
• Леки перки за измиване и изплакване, ефективни дори при
по-ниско налягане.
• Лесни за премахване дюзи, за по-лесно почистване.
• Клапан, предотвратяващ връщането на вода.
Размери (мм) : 450×535x700
Размер на кошницата : 400x400 мм
Мощност : 3,2 kW/230 V
Макс. височина на посудата (мм) : чаши 305
Цикъл на измиване : 60/90/120/180 сек
Капацитет : 576 чаши/час
Електронно
управление
Подходяща за
миене на чаши
AQUA 35 TAQUA 40 T
Резервни части за миялни машини
http://spareparts.tomeko.https://www.tomeko.bg/wp-content/uploads/catalogue/9/bg

354 355
R0101020185
Батерия, C лебедка
R0101020109
Батерия, U лебедка
R0101020107
Батерия, C лебедка
Размери (мм) : 180х255
Размери (мм) : 250х106
Размери (мм) : 250х275
Смесителни батерии
U”-образна лебедка – Ø 18 мм.
Кранове за топла и студена вода.
Максимален дебит на течаща вода – 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване Ø 27 мм.
“C”-образна хоризонтална лебедка- Ø 18 мм.
Кранове за топла и студена вода.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване Ø 27 мм.
“C”-образна лебедка – Ø 18 мм.
Кранове за топла и студена вода.
Максимален дебит на течаща вода 17л/мин
на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване Ø 27 мм.
R0201020210
Батерия, смесителна, с дълго рамо
R0601010107
Батерия, с дълго рамо
R0201020203
Батерия, смесителна, с дълго рамо
Смесителни батерии
“U”-образна лебедка – Ø 18 мм.
Кран за студена вода.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 21,5 мм.
Дълга лебедка 255 мм.
Дълго смесително рамо 310 мм.
Максимален дебит на течаща вода 22 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм.
Дълга лебедка 215 мм.
Дълго смесително рамо 155 мм.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
Размери (мм) : 180х255
Размери (мм) : 310х330 Размери (мм) : 215х240

356 357
Дълга лебедка.
Дълго смесително рамо 215 мм.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
R0201020206
Батерия, смесителна, с подвижен
душ, с рамо
R0201020224
Батерия, смесителна, с дълго рамо
R0201020225
Батерия, смесителна, с подвижен душ,
с рамо
Смесителни батерии
Подвижен душ.
Дълго смесително рамо 155 мм.
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
Подвижен душ.
Дълго смесително рамо 215 мм.
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
Размери (мм) : 215х290
Размери (мм) : 230х250 Размери (мм) : 230х310
R0201020212
Батерия с подвижен душ
R0201020201
Батерия, смесителна
R0201020218
Батерия, смесителна, С лебедка
Смесителни батерии
Дълга лебедка.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
“C”-образна лебедка – Ø 18 мм.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
Размери (мм) : 215х180
Размери (мм) : 230х190 Размери (мм) : 250х295
Подвижен душ.
Максимален дебит на течаща вода 18л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.

358 359
R0201020221
Батерия, смесителна, С лебедка
R0401020206
Батерия, смесителна, С лебедка,
с дълго рамо
R0201020214
Батерия, смесителна, С лебедка
Смесителни батерии
Дълга “C”-образна лебедка – Ø 20 мм.
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм
Висока 410 мм “C”-образна лебедка – Ø
20 мм.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
Висока и издължена “C”-образна лебедка
Ø 24 мм.
Дълго смесително рамо.
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 35 мм.
Размери (мм) : 250х345
Размери (мм) : 290х410 Размери (мм) : 400х425
ERUS004
Душ батерия, къса
R0601010101
Батерия топъл блок
R0101020112 / P0101020112
Душ батерия
Смесителни батерии и душове
Висока батерия за топъл блок.
Лебедка ø18х210мм.
Максимален дебит на течаща вода 24 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм.
Подвижна душ батерия.
Смесително рамо.
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм.
Подвижен душ
Кранове за топла и студена вода
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø27 мм
P0101020112 – Модел от серията
Premium Line, чиято глава е специално изра
ботена да бъде по-издръжлива и с възмож
ност за по-прецизен контрол на струята. С
опция за подмяна на главата.
Размери (мм) : 440х650 мм
Размери (мм) : 250х450 мм Размери (мм) : 250х600 мм
Premium Line

360 361
R0101020126 / P0101020126
Душ батерия
R0101020111 / P0101020111
Душ батерия с кран
R0101020192
Душ батерия с кран
Душ батерии
Подвижен душ
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 17л/мин
на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø27 мм
P0101020126 – Модел от серията
Premium Line, чиято глава е специално изра
ботена да бъде по-издръжлива и с възмож
ност за по-прецизен контрол на струята. С
опция за подмяна на главата.
Подвижен душ с кран
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 17л/
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø27 мм
P0101020111 – Модел от серията
Premium Line, чиято глава е специално из
работена да бъде по-издръжлива и с въз
можност за по-прецизен контрол на струя
та. С опция за подмяна на главата.
Нисък подвижен душ с кран
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 17л/
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø27 мм
Размери (мм) : H – 1200 мм
Размери (мм) : 270х600 мм Размери (мм) : 270х600 мм
Premium Line Premium Line
R0201020234 / P0201020234
Душ батерия с кран и дълго рамо
R0101020135
Душ батерия с кран
R0201020235
Душ батерия с кран
Душ батерии
Подвижен душ.
“C” образна лебедка 250 мм.
Отстояние от стена 135 мм.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 27 мм.
Подвижен душ.
“C” образна лебедка 255мм.
Дълго смесително рамо.
Отстояние от стена 135мм.
Максимален дебит на течаща вода 22 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм.
P0101020234 – Модел от серията
Premium Line, чиято глава е специално из
работена да бъде по-издръжлива и с въз
можност за по-прецизен контрол на стру
ята. С опция за подмяна на главата.
Подвижен душ.
“C” образна лебедка 255 мм.
Дълго смесително рамо.
Отстояние от стена 135 мм.
Максимален дебит на течаща вода 22 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 30,5мм.
Размери (мм) : 250х1200 мм
Размери (мм) : 255х1200 мм Размери (мм) : 255х610 мм
Premium Line

362 363
R0201020202
Душ батерия
R0201020220
Душ батерия с кран
R0101020144
Душ батерия
Душ батерии
Подвижен душ
Смесително рамо
Отстояние от стена 135мм
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø 35мм
Подвижен душ
Лебедка ø 18х300 мм
Смесително рамо
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø 35 мм
Подвижен душ
Смесително рамо
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм
Размери (мм) : 140х1200 мм
Размери (мм) : 300х1200 мм
Размери (мм) : 1200 мм
R0101020114
Душ батерия с кран
R0101020117
Душ батерия
R0101020161
Душ батерия с кран
Душ батерии
Подвижен душ.
Лебедка ø 18х300 мм.
Смесително рамо.
Отстояние от стена 135 мм.
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм.
Подвижен душ.
Отстояние от стена 135 мм.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 21,5 мм.
Подвижен душ.
Лебедка ø 18х300 мм.
Отстояние от стена 135 мм.
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане.
Отвор за присъединяване ø 21,5 мм.
Размери (мм) : 300х1200 мм
Размери (мм) : 1200 мм Размери (мм) : 300х1200 мм

364 365
R0101020175
Душ батерия
R0101020176
Душ батерия
R0101020183
Душ батерия с кран
Душ батерии
Серия Acqua Stop
Подвижен душ с амортисьор
Лебедка ø 18х280 мм
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø 27 мм
Серия Acqua Stop
Подвижен душ с амортисьор
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 17 л /
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø 27 мм
Серия Acqua Stop
Автоматично пускане и спиране на водата
Подвижен душ с амортисьор
Лебедка ø 18х280 мм
Смесително рано
Отстояние от стена 135 мм
Максимален дебит на течаща вода 18 л /
мин на 4 бара налягане
Отвор за присъединяване ø 30,5 мм
Размери (мм) : 280х1110 мм Размери (мм) : 250х1120 мм Размери (мм) : 280х1165 мм
R0901010111 / R0901010112 R0901010113 / R0901010119R0901010110
Смесителни батерии
Сензор за пускане
Захранване с адаптор (230 V)
Отвор за присъединяване ø35мм
Сензор за пускане
Кранче за топла вода
Захранване с адаптор (230 V)
Отвор за присъединяване ø35мм
“C” образна лебедка
Сензор за пускане
Кранче за топла вода
Захранване с адаптор (230 V)
Отвор за присъединяване ø35мм
Размери (мм) : 100х153 мм
Размери (мм) : 100х153 мм Размери (мм) : 160х236 мм
Електрическа сензорна батерия

367
366
Мобилна станция за измиване на ръце, изработена изцяло от неръждаема стомана, за да се осигури по-добра хигиена. С капацитет 10 л.
чиста вода позволява до 85 измивания, топла вода до 42°C, за максимална сигурност. Разполага с контейнер за използвана вода. Лесно
стартиране на цикъл с крак с инфрачервен сензор. Идеална за места, на които липсва водопровод, както и за събития на открито. Големи
колела за лесно преместване.
Мобилна станция за измиване на ръце
F63/501
Размери (мм) : 450x540×1250
Мощност : 3 kW/230 V
R0902020203
Безконтактна батерия, с управление чрез педали
R0901010114
Електрическа сензорна батерия
Смесителни батерии
Сензор за пускане
“С” образна лебедка ø25
Кранче за топла и студена вода
Захранване с адаптор (230 V)
Отвор за присъединяване ø35мм
“С” образна лебедка ø18х250мм
Педали за топла и студена вода
Размери (мм) : 200х370 мм
Размери (мм) : 250х170 мм

368 369
6642
Кошници за миялни машини
Базова кошница Поставка за чаши за кошница
Кошница за прибори
Кошница за чинии
Кошници за миялни машини, предлагащи широк спектър от възможни конфигурации. Осигуряват сигурна и чиста среда и съ
довете и приборите не се нуждаят от повторно измиване непосредствено преди употреба. Отворите в кошниците гарантират
идеално измиване и почистване тъй като, спомагат за циркулацията на водата и едновременно с това спомагат за бързото су
шене. Високите, по-затворени стени, предпазват от замърсяване на посудата. Кошниците и поставките за чаши са специално
наклонени, осигурявайки бързото и хигиенично сушене. Здравият полипропилен, от който са изработени, издържа на химикали
и високи температури до 93 ˚C.
Кошница за прибори Кошница за чинии
Базова кошница Кошница за прибори Кошница за чинии
2462
2146
189
1877
187
DBB50 CKB50 TB50
2150
350x350
400×400
ø110х125
400
290х90х75
500х500 500х500 500х500
400×400
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел: Модел: Модел:
Модел:
Размери:
Размери:
Размерим):
Размерим):
Размерим): Размерим): Размерим):
Размерим):
CKB8
BB9
BY16
BB36
BB16
BY25
BY9
BB25
BY36
BB49 BY49 BTA – 001
500×500
500×500
500×500
500×500
500×500
500×500
500×500
500×500
500х500 500х500
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел: Модел: Модел:
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим): Размерим):
Кошници за миялни машини
Кошница за прибори с 8 разделения
Кошница за чаши 3х3
Удължител с разделител 3х3
Кошница за чаши 4х4 Удължител с разделител 4х4 Кошница за чаши 5х5
Удължител с разделител 5х5 Кошница за чаши 6х6 Удължител с разделител 6х6
Кошница за чаши 7х7 Удължител с разделител 7х7
Количка за кошници

370 371
Препарати за миялни машини и почистване
Микро Кват Класик
Пюър Хенд ХромолАсерт Лимон
Сирафан Спийд
Ригейн
Висококонцентриран алкален препарат,
предназначен за почистване на всякакви ви
дове подови настилки и повърхности в кух
ненския сектор. Препаратът е с много добра
способност за разтваряне на мазнини.
Работен разтвор – 0,52%
Кашон 4х
Течен сапун за измиване и дезинфекция на
ръце. Не съдържа парфюми и багрила, по
ради което е изключително подходящ за
ползване в кухненския сектор. Препаратът
е активен срещу салмонели, Е-коли, енте
рококи, стафилококи, гъбички кандида и др.
Кашон 6бр.х 0,5л
Висококонцентриран универсален по
чистващ препарат за машинно и ръчно по
чистване. Препаратът отстранява бързо и
лесно всички специфични замърсявания.
Може да се ползва както за подови настил
ки, така и за повърхности.
Работен разтвор – 0,252%
Кашон 2х5л
Дезинфектант за ръце на алкохолна осно
ва за употреба в секторите за обработка на
храни. Продуктът е с бактерицидно и фунги
цидно действие съгласно EN 1500 – 3ml/20
секунди и е ефикасен спрямо вируси.
Работен разтвор : 0,1-0,2%
Кашон : 4х5 л /Туба 25 кг
Висококонцентриран препарат за по
чистване и дезинфекция. Препаратът съ
държа четвъртични амониеви съединения и
осигурява ефективна дезинфекция на уреди
и подлежащи на миене повърхности, които
участват в обработката на храни.
Работен разтвор – 0,52%
Кашон 2х5л
Висококонцентриран ефикасен препарат за
ръчно измиване на съдове и на всички под
лежащи на миене предмети и повърхности.
Работен разтвор – 0,02-0,1%
Кашон 6х1л / Кашон 2х5л
Висококонцентриран, пенообразуващ, по
чистващ и дезинфекциращ препарат със
съдържание на активен хлор за третиране
на работни повърхности, уреди и предмети,
участващи при обработката на хранителни
продукти.
Работен разтвор – 1-3%
Кремообразен препарат, който се използва
в кухненския сектор за почистване на мив
ки от неръждаема стомана или керамика,
на тенджери, купи и тигани от неръждаема
стомана, емайл, стъкло или пластмаса и др.
Кашон 6х0,75 л
Висококоефективен бързодействащ дезин
фекциращ препаратът за повърхности с ши
рок спектър на действие срещу бактерии и
гъбички. Препарата е подходящ за използ
ване по време на работа и за дезинфекция
на машини и съоръжения.
Кашон 6бр.х0,75л / Кашон 2х5л.
Препарат за полиране на повърхности от
матова неръждаема ламарина. Образува
защитен филм върху металната повърхност,
като по обработените с препарата метал
ни повърхности не остават следи от водни
капки и пръстови отпечатъци.
Кашон 6х0,
Висококонцентриран, киселинен почист
ващ, дезинфекциращ и ароматизиращ пре
парат. Идеален за третиране на работни
повърхности, уреди и предмети, в обекти с
обществено предназначение. Оставя прия
тен и свеж аромат.
Работен разтвор – 2-10%
Кашон 2х5л
Високоефективен препарат със силно по
чистващо действие за отстраняване на вся
какви замърсявания от стъклени повърхно
сти и всички съвременни материи.
Кашон 12 бр.х1 л /Туба 10 л
Диезин Макс
Бакфорс ЕЛ900
Макс Меджик
Епикеър дез
Рилан Клинил
Тръмп XL Специал
Ефикасен течен измиващ препа
рат за малки и средноголеми съ
домиялни машини. Подходящ е
за използване както за меки, така
и за средно твърди води.
Работен разтвор : 0,1-0,2%
Кашон : 4х5 л /Туба 25 кг
Ефикасен течен измиващ пре
парат за професионални съдо
миялни машини. Подходящ е за
използване както за меки, така
и за твърди води.
Работен разтвор : 0,05-0,15%
Туба : 12 кг / 25 кг
Ефикасен течен измиващ препа
рат за химична дезинфекция на
кухненски съдове в професио
нални съдомиялни машини с от
лично почистващо и избелващо
действие.
Работен разтвор : 0,1-0,3%
Туба : 25 кг
Течни препарати, предназначе
ни за почистване на конвекто
мати снабдени със система за
автоматично почистване. Може
да се използват и като обез
маслител и изплакващ препа
рат.
Кашон : 4х5 л / 2х5 л
Ефикасен препарат за разтва
ряне на мазнини и отстранява
не на силни нагари при пържене
и печене. Поради гъстата си
консистенция може да се раз
пръсква без образуване на
аерозолна мъгла и се задържа
лесно върху отвесни повърх
ности.
Кашон : 4х5 л / 2х5 л
Слабопенлив изплакващ пре
парат, предназначен за упо
треба в професионални съдо
миялни машини.
Подходящ е за използване за
меки и средно твърди води.
Работен разтвор : 0,02-0,05%
Кашон : 2х5 л/Туба 20 л
Топматик Универсал Специал Тръмп Дез
Топринс Клийн
Клиър Драй Класик
Оувън Клийнър/Ринс Пауър Грейстрип Плюс
Клиър Драй HDP Плюс
Препарати за миялни машини и почистване
За всички препарати могат да се предоставят дозиращи устройства, гарантиращи икономичното и ефективно
използване на закупените продукти. Всички препарати притежават необходимите сертификати и биоцидни
разрешителни за употреба.
Неутрален, слабо пенлив из
плакващ препарат, предназ
начен за употреба в профе
сионални съдомиялни машини.
Подходящ е за използване за
меки, и средно твърди води за
тунелни миялни машини.
Работен разтвор : 0,01-0,02%
Кашон : 2х5 л
Киселинен, слабо пенлив из
плакващ препарат, предназ
начен за употреба в профе
сионални съдомиялни машини.
Подходящ е за използване за
твърди и средно твърди води.
Работен разтвор : 0,01-0,04%
Кашон : 2х5 л

372 373
Хигиена и почистване
Пепелник с кошче, с вклю
чен монтажен кит
Пепелник с кош
Капак за контейнер с педал, различни цветове
Външен контейнер с пепелник
и включен монтажен кит
Пепелник, с включен мон
тажен кит
Модел: Модел:
AT-0232 BODY&BASE
Капацитет: Капацитет:
AT-1271DGRY
20 л 12,5 л
Модел:
Модел:
SO-1245LID
SO-1290LID
Капацитет:
Капацитет:
SO-1245
SO-1270
SO-1290
45 л
70 л
90 л
За контейнер 30-40 л
За контейнер 70-90 л
Модел: Модел:
AT-0292 BODY&BASE
AT-2030MSSTL
Капацитет: Капацитет:
3 л 30 л
Контейнер с педал, различни цветове
Контейнери за отпадъци и пепелници, създадени за външна и вътрешна употреба.
Контейнери за отпадъци, изработени от високоустойчив полипропилен, правещ ги едновременно здрави и леки.
Тих и подходящ за интензивна употреба педал, плътно затварящ капак, спомагащ за задържане на миризмите в
различни цветове в съответствие с изискванията по HACCP.
Пепелници, изработени от материали, устойчиви на всякакви атмосферни условия и UV лъчи. Гладка повърхност
с цел лесно почистване и поддръжка. Дизайни, съчетаващи се с различни интериорни и екстериорни решения.
“Clean Hands“ е хигиенична ръкавица за многократна употреба, с която се избягва докосване на хранителните
продукти с гола ръка. Тя е лесна за употреба и подмяна с една ръка – еднакво удобна и за дясна, и за лява ръка.
Комплектът “Clean Hands“ включва :
Магнитна лента, която се поставя в долната част на ръкавицата и я задържа отворена, за лесно поставяне.
Основа с магнит за поставяне на ръкавицата. Тя може да бъде статична – за поставяне на маса, плот, пло-
скост и др. или подвижна – с възможност за закачане на дреха, престилка.
Пет броя найлонови ръкавици за многократна употреба.
Приложение:
пекарни, супермаркети и магазини за хранителни продукти, сладкарници, щандове за сладолед и други.
Ръкавиците са в съответствие с всички изисквания по HACCP и гарантират максимална хигиена при допира с
храни, а магнитната им система предоставя лекота и удобства при употреба.
Чиста работа,чисти ръце!
Хигиена и почистване
Scroll to top