Централен офис

Централа

тел. +359 2 419 05 00

моб. тел. +359 894 100 500

Продажби

тел. +359 2 958 30 13

моб. тел. +359 88 958 30 13

Техническа поддръжка

тел. +359 2 419 05 50

моб. тел. +359 89 415 44 33

Управители

Георги Георгиев

 

тел. +359 2 419 30 10

email: georgi.georgiev@tomeko.bg

Илиян Илиев

 

тел. +359 2 419 30 11

email: ilian.iliev@tomeko.bg

Отдел "Обслужване на клиенти"

Борис Борисов

Мениджър отдел “Обслужване на клиенти”

тел. +359 2 419 30 12

моб. тел. +359 889 309 807

email: boris.borisov@tomeko.bg

Николай Иванов

Отговорник ключови клиенти и маркетинг

тел. +359 2 419 30 14

моб. тел. +359 885 866 356

email: nikolay.ivanov@tomeko.bg

Венелин Кирилов

Отговорник ключови клиенти

тел. +359 2 419 30 16

моб. тел. +359 885 34 12 42

email: venelin.kirilov@tomeko.bg

Даниел Лазаров

Консултант продажби

моб. тел. +359 898 68 68 19

email: daniel.lazarov@tomeko.bg

Марин Костовски

Консултант продажби

моб. тел. +359 89 558 30 13

email: marin.kostovski@tomeko.bg

Веселина Владимирова

Консултант продажби

моб.тел. +359 8 98 86 63 56

 

Симона Йорданова

Дизайнер технолог

моб. тел. +359 892 90 70 44

email: simona.yordanova@tomeko.bg

Гинка Василева

Архитект технолог

тел. +359 2 419 30 13

моб. тел. +359 899 98 68 08

email: ginka.vasileva@tomeko.bg

Петя Данчева

Active Marketing Chef

моб. тел. +359 896 866 351

email: petya.dancheva@tomeko.bg

Масимо Джорджо

Active Marketing Chef

моб. тел. +359 89 958 30 13

email: massimo.giorgio@tomeko.bg

Отдел "Поръчки и логистика"

Ирина Гетовска

Отговорник “Поръчки”

тел. +359 2 419 30 17

моб. тел. +359 893 866 356

email: irina.getovska@tomeko.bg

Явор Цветков

Отговорник “Продукти”

тел. +359 2 419 30 15

моб. тел. +359 887 64 16 60

email: yavor.tsvetkov@tomeko.bg

Милен Германов

Отговорник “Логистика и доставки”

тел. +359 2 419 30 18

моб. тел. +359 887 30 41 50

email: milen.germanov@tomeko.bg

Стефан Григоров

Консумативи

моб. тел. +359 897 513 276

email: stefan.grigorov@tomeko.bg

Петър Миладинов

Отговорник склад

моб. тел. +359 88 749 33 45

email: petar.miladinov@tomeko.bg

Отдел "Сервиз"

Виолета Костадинова-Хранкова

Мениджър Сервиз

тел. +359 2 419 05 50

моб. тел. +359 894 58 30 13

email: violeta.hrankova@tomeko.bg

Явор Христов

Отговорник “Връзки с клиенти” – сервиз

тел. +359 2 419 30 19

моб. тел. +359 899 98 68 16

email: yavor.hristov@tomeko.bg

Ирина Цветанова

Отговорник звено “Резервни части”

тел. +359 2 419 05 55

моб. тел. + 359 894 100 555

email: irina.tsvetanova@tomeko.bg

Атанас Крумов

Техник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Димитър Захариев

Техник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Енчо Енев

Техник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Иван Божинов

Техник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Николай Найденов

Техник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Борис Бурдин

Помощник техник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Борис Силаев

Помощник техник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Деян Колев

Монтажник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Мирослав Маринов

Монтажник

тел. +359 2 419 05 50                                                             

моб. тел. +359 89 415 44 33                                           

email: service@tomeko.bg

Офиси в страната

Георги Челебиев

Управител Бургас и Варна

моб. тел. +359 889 866 356

email: georgi.chelebiev@tomeko.bg

Миглен Челебиев

Консултант продажби – офис Бургас

тел. +359 56 866 356

моб. тел. +359 895 999 866

email: miglen.chelebiev@tomeko.bg

Жанета Молдованска

Консултант продажби – офис Варна

тел. +359 56 866 356

моб. тел. +359 88 558 30 13

email: zhaneta.moldovanska@tomeko.bg

Емил Томов

Отговорник звено “Сервизни техници” – Бургас и Варна

моб. тел. +359 88 930 22 05

email: emil.tomov@tomeko.bg

Атанас Атанасов

Сервизен техник – Бургас

моб. тел. +359 896 866 355

email: atanas.atanasov@tomeko.bg

Кирил Кирилов

Сервизен техник – Видин

моб. тел. +359 894 866 355

email: kiril.kirilov@tomeko.bg

Отдел "Счетоводство"

Цецка Маринова

Главен счетоводител

тел. +359 2 419 05 90

моб. тел. +359 896 866 353

email: tsetska.marinova@tomeko.bg

Цветомира Кирилова

Специалист деловодство и архив

тел. +359 2 419 05 90

моб. тел. +359 894 100 590

email: tsvetomira.kirilova@tomeko.bg

Александър Митев

Оперативен счетоводител

тел. +359 2 419 05 90

моб. тел. +359 894 100 590

email: alexander.mitev@tomeko.bg

Даниела Йорданова

Оперативен счетоводител

тел. +359 2 419 05 90

моб. тел. +359 894 100 590

email: daniela.yordanova@tomeko.bg

Форма за запитвания

Централен Офис София

ул. „Станислав Доспевски“ 101

тел. +359 02 958 3013

Сервиз Бургас

ул. „Елин Пелин“ 20

тел. +359 56 866 356

Офис Бургас 

бул. „Сан Стефано“ 10

тел. +359 89 599 9866

Офис Варна

кв. Чайка, бл.180

тел. +359 88 558 30 13

Офиси

Scroll to top