Неутрално оборудване

172 173
PACKAGE MINI / PACKAGE CLASSIC / PACKAGE MAXI
Озонатори
Compact -10 произвежда 10 гр. озон на час.
Compact -20 произвежда 20 гр. озон на час.
PACKAGE MINI – 1 бр. Compact –10, комплект за монтаж до 10 м, подходящ за малки кухни, пречиства до 5 000 куб.м/ч
PACKAGE CLASSIC – 1 бр. Compact –20, комплект за монтаж до 20 м, подходящ за средни кухни, пречиства до 10 000 куб.м/ч
PACKAGE MAXI – 2 бр. Compact –20, комплект за монтаж до 50 м, подходящ за големи кухни, пречиства до 20 000 куб.м/ч
Натрупването на отделените мазнини при готвене във вентилационните съоръжения на професионалните кухни води
до значителен риск от пожар и изисква непрекъснато контролиране и често почистване на въздухопроводите. Отделя
щата се неприятна миризма също е голям проблем за живеещите наоколо. Infuser е работещо решение за професио
налните кухни, което се базира на генерирания и отделен в подходящо количество озон във вентилационната система.
Озонът е високоефективен почистващ реагент и силен окислител, който се разпространява по цялата мрежа от възду
ховоди и достига най-трудните за почистване места. Системата автоматично се включва или изключва в зависимост
от работата на вентилацията. Това е уред, който предлага високоефективна, компактна и лесна за инсталиране и под
дръжка система, която не изисква скъпи и често подменящи се консумативи. Infuser е решение за професионалисти,
което е икономично и щадящо околната среда.
L3/L4 са аспираторни чадъри с
вграден мотор и тристепенна фил
трираща система за мазнини, дим и
миризми, като изчистеният въздух
остава в кухнята. Подходящи са за
кухни без възможност за изгражда
не на вентилационни системи. Само
за електрически уреди с мощност до
9 kW.
L3/L4
Аспираторни чадъри с вградени
мотор и филтри
REF50-2/REF100-2/REF150-1
Аспираторни чадъри,
свободно стоящи
SCOO 1600
Мобилна маса с аспираторен
чадър
Аспираторни решения с вградени филтри
L3/L4
Размери (мм) :
924х620х560/130620х560
Мощност : 0,45 kW/ 230 V
Размери (мм) : 550х756×2185/
1045х756×2185/1545х756×2185
Мощност : 1,54 kW/230 V/1,54 kW/
230 V/3.08 kW/230 V
Размери (мм) : 1600х820х860
REF50-2/REF100-2/REF150-1 са
свободно стоящи аспираторни ча
дъри, с вграден мотор и четиристе
пенна филтрираща система Refresh
Mini – за мазнини, финни частици,
дим и миризми, изчистеният въз
дух остава в кухнята. Подходящи
са за кухни без възможност за из
граждане на вентилационни систе
ми.
Само за електрически уреди с обща
ширина съответно до 50 см / 100
см / 150 см.
Мобилна маса с аспираторен чадър,
серия Special
• филтрираща система с активен въ
глен
• възможност за избор на цвят –
преден панел
• възможност за избор на плот
• 2 бр трифазни и 1 монофазен кон
такт
• разглобяем плот за монтаж на
снек бар или уреди от линия
Вградена филтрираща
система

174 175
DSCK13/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 2600 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х1300х450
DSCK13/20 – с 6 бр. филтри, капацитет 3200 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 2000х1300х450
DSCK15/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 3000 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х1500х450
DSCK18/24 – с 8 бр. филтри, капацитет 5400 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 350х350 мм. Размери (мм) : 2400х1800х450
Аспираторни чадъри, островен тип, с форма, създадена за максимално ефективно събиране на изпаренията. Изработени са от точково
заварена неръждаема стомана AISI 304. Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за
максимално висока хигиена и безопасност при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са пофективни
при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели
и размери.
DSCK13/16 / DSCK13/20 / DSCK15/16 / DSCK18/24
Аспираторни чадъри, островни, комплект с филтри
Аспираторни чадъри
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление
DSCMK13/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 2600 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х1300х450
DSCKM13/24 – с 8 бр. филтри, капацитет 3000 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 260х300 мм. Размери (мм) : 2400х1300х450
DSCMK15/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 3000 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х1500х450
Вграден мощен мотор
Аспираторни чадъри
Аспираторни чадъри, островен тип, с форма, създадена за максимално ефективно събиране на изпаренията. Изработени са от точково
заварена неръждаема стомана AISI 304. Моторът им е с вентилатор с двойно засмукване, който е звукоизолиран. Разполага с херметически
затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за максимално висока хигиена и безопасност при почистване разполагат
с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са по-ефективни при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели
и размери.
Модели DSCMK13/16 / DSCMK15/16 са с мощност на мотора 0,15 kW.
Модел DSCKM13/24 e с мощност – 0,42 kW.
DSCKM13/16 / DSCKM13/24 / DSCKM15/16
Аспираторни чадъри, островни, комплект с мотор и филтри
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление

176 177
Аспираторни чадъри
Аспираторни чадъри, изработени от неръждаема стомана AISI 304. Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани
за оттичане на мазнините, а за максимално висока хигиена и безопасност при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от
лабиринтен тип, които са пофективни при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от
модели и размери.
DSPK9/12 – с 2 бр. филтри, капацитет 1360 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1200х900х450
DSPK9/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 1800 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х900х450
DSPK11/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 2200 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х1100х450
DSPK14/18 – с 4 бр. филтри, капацитет 3200 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1800х1400х450
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление
DSPK9/12 / DSPK9/16 / DSPK11/16 / DSPK14/18
Аспираторни чадъри, стенни, комплект с филтри
Аспираторни чадъри
DSPKM9/12 – с 2 бр. филтри, капацитет 1360 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1200х900х450
DSPKM9/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 1800 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х900х450
DSPKM11/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 2200 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х1100х450
DSPKM14/18 – с 4 бр. филтри, капацитет 2100 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 260х300 мм. Размери (мм) : 1800х1400х450
Вграден мощен мотор
Аспираторни чадъри, изработени от неръждаема стомана AISI 304. Моторът им е с вентилатор с двойно засмукване, който е звукоизолиран.
Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за максимално висока хигиена и безопасност
при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са по-ефективни при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели
и размери.
Моделите DSPKM9/12 / DSPKM9/16 / DSPKM11/16 / DSPKM14/18 са с мощност на мотора 0,15 kW.
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление
DSPKM9/12 / DSPKM9/16 / DSPKM11/16 / DSPKM14/18
Аспираторни чадъри, стенни, комплект с мотор и филтри

178 179
DSCM13/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 2600 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х1300х450
DSCM13/24 – с 8 бр. филтри, капацитет 3000 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 260х300 мм. Размери (мм) : 2400х1300х450
DSCM15/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 3000 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х1500х450
Вграден мощен мотор
Аспираторни чадъри
Аспираторни чадъри, островен тип, с форма, създадена за максимално ефективно събиране на изпаренията. Изработени са от точково
заварена неръждаема стомана AISI 304. Моторът им е с вентилатор с двойно засмукване, който е звукоизолиран. Разполагат
с херметически затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за максимално висока хигиена и безопасност при
почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са по-ефективни при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели
и размери.
Модели DSCM13/16 / DSCM15/16 са с мощност на мотора 0,15 kW.
Модел DSCM13/24 e с мощност – 0,42 kW.
DSCM13/16 / DSCM13/24 / DSCM15/16
Аспираторни чадъри, островни, комплект с мотор и филтри
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление
DSC13/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 2600 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х1300х450
DSC13/20 – с 6 бр. филтри, капацитет 3300 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 2000х1300х450
DSC15/16 – с 6 бр. филтри, капацитет 3000 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х1500х450
Аспираторни чадъри, островен тип, с форма, създадена за максимално ефективно събиране на изпаренията. Изработени са от точково
заварена неръждаема стомана AISI 304. Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за
максимално висока хигиена и безопасност при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са пофективни
при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели
и размери.
DSC13/16 / DSC13/20 / DSC15/16
Аспираторни чадъри, островни, комплект с филтри
Аспираторни чадъри
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление

180 181
DSP9/12 – с 2 бр. филтри, капацитет 1360 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300x300 мм. Размери (мм) : 1200х900х450
DSP11/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 2200 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х1100х450
DSP14/18 – с 4 бр. филтри, капацитет 3100 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1400х1800х450
Аспираторни чадъри с по-голяма ефективност, благодарение на формата си. Изработени са от точково заварена неръждаема стомана
AISI 304. Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за максимално висока хигиена и
безопасност при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са по-ефективни при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели
и размери.
DSP9/12 / DSP11/16 / DSP14/18
Аспираторни чадъри, стенни, комплект с филтри
Аспираторни чадъри
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление
DSPM9/12 – с 2 бр. филтри, капацитет 1360 м3/час, размер на присъединителния отвор 210x230 мм. Размери (мм) : 1200х900х450
DSPM11/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 2200 м3/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х1100х450
DSPM14/18 – с 4 бр. филтри, капацитет 3100 м3/час, размер на присъединителния отвор 210х230 мм. Размери (мм) : 1400х1800х450
Аспираторни чадъри, изработени от неръждаема стомана AISI 304. Моторът им е с вентилатор с двойно засмукване, който е звукоиз
олиран. Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за максимално висока хигиена и
безопасност при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са по-ефективни при работа. Всеки модел
аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели и размери.
Модели DSPM9/12 / DSPM11/14 / DSPM14/18 са с мощност на мотора 0,15 kW.
Модел DSPM9/24 e с мощност – 0,42 kW.
DSPM9/12 / DSPM11/16 / DSPM14/18
Аспираторни чадъри, стенни, комплект с мотор и филтри
Аспираторни чадъри
Вграден мощен моторМощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление

182 183
Аспираторни чадъри
Аспираторни чадъри, изработени от неръждаема стомана AISI 304. Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани
за оттичане на мазнините, а за максимално висока хигиена и безопасност при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от
лабиринтен тип, които са пофективни при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от
модели и размери.
DSS7/10 – с 2 бр. филтри, капацитет 880 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1000х700х450
DSS7/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 1400 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х700х450
DSS7/20 – с 4 бр. филтри, капацитет 1800 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 350х350 мм. Размери (мм) : 2000х700х450
DSS9/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 1800 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 300х300 мм. Размери (мм) : 1600х900х450
DSS9/24 – с 5 бр. филтри, капацитет 2700 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 350х350 мм. Размери (мм) : 2400х900х450
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление
DSS7/10 / DSS7/16 / DSS7/20 / DSS9/16 / DSS9/24
Аспираторни чадъри, стенни, комплект с филтри
Аспираторни чадъри
DSSM7/10 – с 2 бр. филтри, капацитет 880 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1000х700х450
DSSM7/16 – с 3 бр. филтри, капацитет 1400 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 1600х700х450
DSSM9/20 – с 4 бр. филтри, капацитет 2270 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 21230 мм. Размери (мм) : 2000х900х450
DSSM9/24 – с 5 бр. филтри, капацитет 2700 м
3
/час, размер на присъединителния отвор 260х300 мм. Размери (мм) : 2400х900х450
Вграден мощен мотор
Аспираторни чадъри, изработени от неръждаема стомана AISI 304. Моторът им е с вентилатор с двойно засмукване, който е
звукоизолиран. Разполагат с херметически затворен канал, оборудван с клапани за оттичане на мазнините, а за максимално висока
хигиена и безопасност при почистване, разполагат с маслоуловителни филтри от лабиринтен тип, които са по-ефективни при работа.
Всеки модел аспираторни чадъри е с възможност за осветление по избор (тип “лунички” или неоново). Достъпен е и богат избор от модели
и размери.
Модели DSSM7/10 / DSSM7/16 / DSSM9/20 са с мощност на мотора 0,15 kW.
Модел DSSM9/24 e с мощност – 0,42 kW.
Мощни маслоуловителни
филтри
Възможност за
осветление типлунички”
Възможност за
неоново осветление
DSSM7/10 / DSSM7/16 / DSSM9/20 / DSSM9/24
Аспираторни чадъри, стенни, комплект с мотор и филтри

185
184
Неутрално оборудване
Количка за табли 370х530, 2х12нива
Сервитьорска количка на 3 нива, не
ръждаема стомана
Количка за съдове GN1/1, 18 нива /
Количка за тави 600х400, 18 нива
Количка за съдове по гастронорм
2хGN1/1, 6 нива
Количка, платформена от неръждаема
стомана
Професионален умивален басейн
3 GN1/1 / 4 GN 1/1
Професионален умивален басейн Пластмасово пале Пластмасово пале
TTA-3753
870x690x1760
Модел:
Размерим):
GN-1/1X18TIRES
600×400MM18TIRES
445x610x1730
520x670×1750
Модел:
Размерим):
213-4000
860х540х940
Модел:
Размерим):
350-1015
595×670x1025
Модел:
Размерим):
MT170X2
800x600×200/900
Модел:
Размерим):
B3/1-95X51X38
B4/1-128X51X38
955x510x380
1280×510x380
Модел:
Размерим):
VA294020SX
L404025
L404030
L505025
L505030
L405030
L506030
290x400×200
400×400x250
400x400×300
500x500x250
500x500x300
400x500x300
500x600×300
Модел:
Размерим):
49373-05
800х1200х160
Модел:
Размерим):
BANCA2013
BANCA2516
BANCA3019
200x130
250x160
300x190
Модел:
Размерим):
Стелажи
EcoInox / EcoColor
Модулни стелажи
Модулни стелажи, с леки и устойчиви полици от полипропилен, даващи възможност за различни комбинации и
композиции. Патентованата самозаключваща се фиксираща система, осигурява бърз и лесен монтаж на модулите, без
употребата на инструменти. Гарантирана стабилност на конструкцията при максимално натоварване, без необходимост
от допълнителни стабилизиращи елементи. Системата за захващане на модулите позволява свързването на няколко
стелажа директно на една и съща рамка, което премахва нуждата от втори крак на същото място, и дава възможност за
увеличаване на полезното пространството.
Линия ЕCOINOX са с конструкция от неръждаема стомана.
Линия ЕCOCOLOR са с конструкция от поцинкована стомана, с недраскаемо покритие от епоксидна смола, прахово
боядисана в различни цветове :
Полици, лесни за разместване и премахване без
употребата на инструменти.
Лесно почистване и поддръжка.
Модулите осигуряват максимално използване на
работното пространство.
Възможност за композиции от всякакъв тип –
линейни, ъглови от 180° или 360°
Самозаключваща се фиксираща система за монтаж
на модулите.
В съответствие с изискванията по HACCP.
Полици, лесни за разместване и
премахване
Лесен монтаж, без
необходимост от инструменти
Елементи за изравняване на
височината за по-добра адаптация
Перфорирани полици от
полипропилен
С възможност за свързване на два
стелажа, без дублиране на краката
Размери на перфорирани
плоскости (мм):
A – 300 / 400
B – 300 / 400 / 500 / 600
Дължина на хоризонтални поддържащи
елементим):
600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100
/ 1200 / 1300 /
1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 /
1900 / 2000
Височина на поддържащата
рамка (мм):
A – 1600 – 1800 – 2000
B – 1400
Възможност за допълнителни
елементи – панели от неръждаема
стомана, въртящи се колела и др.

186 187
Неутрално оборудване
Работни маси от неръждаема стомана, предоставящи широк спектър от възможности, отговарящи на всички нужди и
потребности. Работният плот е подсилен с двоен панел. Големият избор от опции включва предпазен борд, допълните
лен плот (един или два) или чекмеджета, а могат и да бъдат съчетани. Неръждаемата стомана, от която са изработени
масите, гарантира лесно почистване и дълъг живот. Освен тези характеристики, масите се предлагат и с две различни
дълбочини – 600 мм и 700 мм и дължини от 400 до 2000 мм, така че да покрият всички изисквания.
Отворена страна на масата
за максимално използване
на пространството
С възможност за
допълнителен плот
С възможност за предпазен
борд
С възможност за два
допълнителни плота
С възможност за
поставяне на чекмеджета
DSTG... / DSTG...A / DSTG SR... / DSTGSR...A / DSTG2R... / DSTG2R...A / DSTG2C... / DSTG2C...A
Работна маса от неръждаема стомана
Размери (мм) : От 400х600х850 до 2000х600х850 /
От 400х700х850 до 2000х700х850
Изработени от неръждаема стомана AISI 304.
Лесно почистване и поддръжка.
Две възможни дълбочини – 600 и 700 мм.
Дължини от 400 до 2000 мм (възможностите са
през 100 мм, т.е. 400, 500, 600, 700 мм и т.н.).
Дебелина на работния плот – 40 мм.
Работни шкафове от неръждаема стомана AISI 304, предоставящи широк спектър от възможности, отговарящи на
всички необходимости и изисквания. Неръждаемата стомана, от която са изработени шкафовете, гарантира лесно по
чистване и дълъг живот. Оборудвани са с плъзгащи се врати за по-удобно боравене и употреба. Предлагат и възмож
ност за ъглов шкаф, така че да се използва максимално пространството. Има възможност и за работен шкаф с нагрява
не, който да поддържа температурата на приготвените ястия. Големият избор от опции включва и добавяне на предпазен
борд или модул с чекмеджета (големина и брой – по избор).
С възможност за вертикално
разположени чекмеджета
С възможност за
хоризонтално разположени
чекмеджета
С възможност за предпазен
борд
С възможност за
нагряване
Плъзгащи се врати
DSTA... / DSTAP... / DSTAAPB... / DSTA2C... / DSTA3CD... / DSTA3CS... / DSTAC... / DSTACP
Работен шкаф
Размери (мм) : От 600х600х850 до 2000х600х850 /
От 600х700х850 до 2000х700х850
Неутрално оборудване
40
100
42
57840150
40
850
45 45 85
20
85
8545 45 85
404257840150
40
850
Изработени от неръждаема стомана AISI 304.
Лесно почистване и поддръжка.
Две възможни дълбочини – 600 и 700 мм.
Дължини от 400 до 2000 мм (възможностите са
през 100 мм, т.е. 400, 500, 600, 700 мм и т.н.).
Дебелина на работния плот – 40 мм.

188 189
Надстройки за поставяне над работните маси и шкафове, изцяло изработени от неръждаема стомана AISI 304. С
възможност за нагряване, разположено на долния плот (в случай на надстройка с допълнителен плот).
С възможност за допълнителен
плот с нагряване
С възможност за допълнителен плот С възможност за нагряване
DSRAS… / DSRAD… / DSRASR… / DSRADR…
Надстройка
Размери (мм) : От 1000х350х400 до 2000х350х400 /
От 1000х350х700 до 2000х350х700
Неутрално оборудване
Модули с чекмеджета за добавяне към работни маси и шкафове, изцяло изработени от неръждаема стомана AISI
304. Предлагат различни възможности и опции, за да могат да отговорят на всички нужди и изисквания. Различните
опции за модулите включват избор както на броя чекмеджета и на вида им – по-високи, по-тесни и т.н., така и на
дълбочината им. Всеки тип модул с чекмеджета предоставя и възможност за предпазен борд.
С възможност за до четири
броя чекмеджета
С възможност за различни
големини на чекмеджетата
С възможност за предпазен
борд
Здрави и устойчиви
крачета
С възможност за избор от две
дълбочини 600 и 700 мм
DSCD… / DSCT.. / DSCQ / DSCDC… / DSCB…
Модули с чекмеджета
Размери (мм) : 500x600x850 / 500x700x850
Работни маси от неръждаема стомана с умивален басейн, с много възможности, които да отговарят на всички изисква
ния и начини на работа. Оборудвани са с плот отдолу за по-голямо удобство и предпазен борд, гарантиращ по-висока
хигиена и безопасност в процеса на работа. Предлагат голям избор от възможности – с един или два басейна с различни
размери и с един или два допълнителни плота.
С възможност за два
умивални басейна
С възможност за
допълнителен плот
С възможност за един
умивален басейн
Помощен плот отдолу Предпазен борд
DSLG… / DSLG1VGS… / DSLG1VGD… / DSLG2V / DSLG2VGS…
/ DSLG2VGD... / DSLG2V2G... / DSLG1V
Работна маса с умивален басейн
Размери на умивалните басейни при дълбочина на
масата 600 мм:
400х400х300 / 500х400х300 / 800х500х350/
950х500х350 / 1200х500х350 / 140500х350/
1600х500х350 /
Размери на умивалните басейни при дълбочина на
масата 700 мм:
400х500х300 / 600х500х300 / 800х500х350/
1100х500х350 / 1200х500х350 / 140500х350/
1600х500х350 /
Неутрално оборудване
Размери (мм) : От 500х600х850 до 2000х600х850/
От 500х700х850 до 2000х700х850 /
Изработени от неръждаема стомана AISI 304.
Запечатан и заварен резервоар.
1”1/2 тръба за източване с преливник.
Лесно почистване и поддръжка.
Две възможни дълбочини – 600 и 700 мм.
Дебелина на работния плот – 40 мм.

191190
Модул с мивка, предлагащ гъвкавост, удобство и най-вече оползотворяване на пространството. Модулът се предлага
с един или два умивални басейна и допълнителен борд, който може да бъде разположен отдясно или отляво, в зависи
мост от личните предпочитания на потребителя. В долната част е разположен помощен плот, който обаче е скъсен, с цел
поставяне на миялна машина под работния плот. Басейнът е със запечатан и заварен резервоар и тръба за източване с
преливник.
С възможност за два
умивални басейна
Специално предвидено
място за поставяне на
миялна машина
С възможност за един
умивален басейн
Помощен плот отдолу Плъзгащи се врати
DSLGLD... / DSLGLS... / DSLG2VLD... / DSLG2VLS...
Модул с умивален басейн за вграждане на миялна машина
Размери (мм) : От 1200х600х850 до 2000х600х850 /
От 1200х700х850 до 2000х700х850
Неутрално оборудване
С възможност за два
умивални басейна
С възможност за
допълнителен плот
С възможност за един
умивален басейн
Плъзгащи се врати Предпазен борд
Размери на умивалните басейни при дълбочина на
масата 600 мм:
400х400х300 / 500х400х300 / 800х500х350/
950х500х350 / 1200х500х350 / 140500х350/
1600х500х350 /
Размери на умивалните басейни при дълбочина на
масата 700 мм:
400х500х300 / 600х500х300 / 800х500х350/
1100х500х350 / 1200х500х350 / 140500х350/
1600х500х350 /
Работни шкафове от неръждаема стомана с умивален басейн, с много възможности, които да отговарят на всички из
исквания и начини на работа. Оборудвани са с предпазен борд, гарантиращ по-висока хигиена и безопасност в процеса
на работа и плъзгащи се вратички за по-голямо улеснение и удобство. Предлагат голям избор от възможности – с един
или два басейна с различни размери и с един или два допълнителни плота.
DSLA1V / DSLA1VG… / DSLA1VGD / DSLA2V / DSLA2VGS… /
DSLA2VGD.. / DSLA2VG... / DSLA2VGD
Работен шкаф с умивален басейн
Размери (мм) : От 500х600х850 до 2400х600х850 /
От 500х700х850 до 2400х700х850 /
Неутрално оборудване
Изработени от неръждаема стомана AISI 304.
Запечатан и заварен резервоар.
• Тръба за източване с преливник.
Лесно почистване и поддръжка.
Две възможни дълбочини – 600 и 700 мм.
Дебелина на работния плот – 40 мм.

Scroll to top