Оборудване за пица и паста

159158
Пещи за пици Пещи за пици
Quadrato / Rotondo / Pentagonale
Granvolta / Sfera
Пещи за пици на дърва, газ или комбинирани
Rotante - Tondo / Rotante - Cupola
Пещи за пици на дърва, газ или комбинирани, ротационни
вътрешен
диаметър (см):
газ газ / дърва дърва
модел 120 модел 150 модел 120 модел 150 модел 120 модел 150
Ø 100 Ø 140 Ø 100 Ø 140 Ø 100 Ø 140
брой пици Ø 30 см 6 14 6 14 6 14
ширина 165 195 205 235 205 235
дълбочина 165 195 165 195 165 195
височина 185 185 185 185 185 185
вътрешен
диаметър
м):
брой пици Ø 30
см за пещ на:
A B C D H дърва газ
80 115 115 90 90 173 600 2 3
100 140 145 120 120 185 1200 4 6
120 160 165 140 140 185 2000 6 9
130 170 175 150 150 185 2200 8 11
140 180 185 160 160 185 2400 10 13
150 190 195 170 170 185 2500 12 15
170 215 215 190 190 210 3500 17 -
тегло
г):
Quadrato
вътрешен
диаметър
м):
брой пици Ø 30
см за пещ на:
A B C D E H дърва газ
80 115 115 80 90 90 173 600 2 -
100 145 140 98 120 120 185 1200 4 6
120 165 160 110 140 140 185 2000 6 9
130 175 170 110 150 150 185 2200 8 11
140 185 180 110 160 160 185 2400 10 13
150 198 190 110 170 170 185 2500 12 15
170 220 210 120 190 190 210 3500 17 -
тегло
г):
Rotondo
вътрешен
диаметър
м):
брой пици Ø 30 см
за пещ на:
A B C D E F H дърва газ
80 85 65 125 76 44 103 173 600 2 -
100 95 83 150 76 71 121 185 1200 4 6
120 99 100 170 90 90 150 185 2000 6 9
130 99 110 180 85 98 156 185 2200 8 11
140 106 115 190 99 101 176 185 2400 10 13
150 106 125 200 99 106 180 185 2500 12 15
170 120 140 225 106 106 186 210 3500 17 -
тегло
г):
Pentagonale
вътрешен
диаметър
м):
брой пици Ø 30
см за пещ на:
A B C H дърва газ
80 115 90 90 173 600 2 -
100 145 120 120 185 1200 4 6
120 165 140 140 185 2000 6 9
130 175 150 150 185 2200 8 11
140 185 160 160 185 2400 10 13
150 195 170 170 185 2500 12 15
170 215 190 190 210 3500 17 -
тегло
г):
Granvolta
вътрешен
диаметър
м):
брой пици Ø 30 см
за пещ на:
A B C D E H дърва газ
80 115 115 80 90 90 173 600 2 -
100 145 140 98 120 120 185 1200 4 6
120 165 160 110 140 140 185 2000 6 9
130 175 170 110 150 150 185 2200 8 11
140 185 180 110 160 160 185 2400 10 13
150 198 190 110 170 170 185 2500 12 15
170 220 210 120 190 190 210 3500 17 -
тегло
г):
Sfera
Стандартен отвор
на пещта
Опция за тави
до 70 см
160 161
Размерим): 560x400x540
Мощност: 0,55 kW / 400 V
Машина автоматична за прясна паста с
неръждаем басан
• капацитет 2,5 кг брашно, 3,5 кг тесто
• производителност 8÷9 кг/час
• комплект с четири приставки:
Spaghetti № 5 (1,75 мм)
Fettuccine № 20 (7 мм)
Rigatoni № 36 (7,5 мм)
Lasagna или по избор
• подходяща за заведения до 50 места
Опции:
• допълнителни приставки
• автоматичен нож за къса паста
• стойка
PM35
Сменяеми
приставки
Опция:
Автоматичен
нож
Панел за
управление
Автоматичен
нож
Машина автоматична за прясна паста с
неръждаем басан
• капацитет 5 кг брашно, 7 кг тесто
• производителност 14 кг/час
• комплект с четири приставки:
Spaghetti № 5 (1,75 мм)
Fettuccine № 20 (7 мм)
Rigatoni № 36 (7,5 мм)
Lasagna или по избор
• автоматичен нож за къса паста
подходяща за заведения с 70÷80 места
Опции:
• допълнителни приставки
• стойка
• стойка с вентилатор
• тави за готовата паста
INVER 7T
Панел за
управление
Чекмедже с
вентилатор
Размерим): 740x510x620
Мощност: 1,1 kW / 400 V
№41 №42 №43
№44
№45 №46
№47
№49
№50
Trottole Radiatori
Campanelle
Grattata
Riso medio
Fiore
Машини за прясна паста
Видове паста
Размерим): 680x420x550
Мощност: 0,75 kW / 400 V
Машина автоматична за прясна паста с
неръждаем басан
• капацитет 3,5 кг брашно, 5 кг тесто
• производителност 12÷13 кг/час
• комплект с четири приставки:
Spaghetti № 5 (1,75 мм)
Fettuccine № 20 (7 мм)
Rigatoni № 36 (7,5 мм)
Lasagna или по избор
• автоматичен нож за къса паста
• подходяща за заведения с 570 места
Опции:
• допълнителни приставки
• стойка
• стойка с вентилатор
• тави за готовата паста
PM50
Сменяеми
приставки
Автоматичен
нож
Панел за
управление
Размерим): 250x530x250
Мощност: 0,37 kW / 230 V
Машина автоматична за прясна паста с
неръждаем басан
• капацитет 1 кг брашно, 1,4 кг тесто
• производителност 3 кг/час
• комплект с четири приставки:
Spaghetti № 6 (2 мм)
Fettuccine № 17 (1,8 мм)
Tagliolini № 20 (7 мм)
Rigatoni № 36 (7,5 мм) или по избор
• подходяща за заведения до 20 места
Опции:
• допълнителни приставки
• автоматичен нож за къса паста
LILLODUE P2
Панел за управлениеСменяеми приставки
Машини за прясна паста
Видове паста
№24
размер: 20 mm
№27
размер: 19 mm
№26
размер: 15 mm
№25
размер: 11 mm
№1
размер: 0,8 mm
№2
размер: 1 mm
№3
размер: 1,25 mm
№4
размер: 1,5 mm
№5
размер: 1,75 mm
№6
размер: 2 mm
№7
размер: 2,25 mm
№8
размер: 2,5 mm
№9
размер: 2,75 mm
№10
размер: 3 mm
№11
размер: 2 mm
№12
размер: 2,4 mm
№13
размер: 2,8 mm
№14
размер: 3,7 mm
№15
размер: 4,5 mm
№16
размер: 2х2 mm
№17
размер: 1,8 mm
№18
размер: 3,5 mm
№19
размер: 5 mm
№20
размер: 7 mm
№21
размер: 9,5 mm
№22
размер: 14 mm
№23
размер: 17 mm
№28
размер: 3,7 mm
№29
размер: 4,5 mm
№30
размер: 7,5 mm
№31
размер: 10,5 mm
№32
размер: 14 mm
№33
размер: 20 mm
№34
размер: 35 mm
№35
размер: 4,5 mm
№36
размер: 7,5 mm
№37
размер: 10,5 mm
№38
размер: 14 mm
№39
размер: 20 mm
№40
размер: 35 mm
№116
размер: 8,8 mm
№200
размер: 7,8 mm
№215
размер: 8,8 mm
Ръчна машина за прясна паста.
Комплект с две приставки: Spaghetti
(Bigoli), Rigatoni (Gargati) и стойка
Опции:
• допълнителни приставки
Паста машините могат да се използ-
ват за изработката на различни видо-
ве паста, с различни типове брашно, с
яйца или без, с добавяне на различни
продукти - домати, спанак, какао и
много други.
Изключително икономични, тъй като
продуктите могат да бъдат дозирани с
точност.
BIGOLARO
модел капацитет
(кг)
тегло
(кг)
0,320 3,7
0,400 4,1
0,480 4,7
0,540 5,6
0,700 6,3
B 0,480 5
Бутон за
безопасност
Настолни машини за пълнена паста със
сменящи се приставки.
B 90 - ръчно управление
BE 90 - електрическа
Чрез тях могат да се изработва всяка-
къв вид пълнена паста с различно ко-
личество пълнеж. Уредът е изработен
от материали с най-високо качество с
покритие от неръждаема стомана.
Изключително устойчив и лесен за упо-
треба. Механизмът на машината е с две
ролки прясна паста, която се приготвя
отделно. Нейната производителност
зависи най-вече от типа паста, но при-
близително е 40-120 бр./мин.
B 90 / BE 90
Приставка за
лазаня
Приставка за
равиоли
Размерим): 400x260x660 /
440x450x660
Мощност: 0,18 kW / 230 V
Производителност: 7-9 кг/час
162 163
PASTA STATION
Кухненски моноблок
Моноблок кухненски, островен Pasta Station
Индукционни котлони с кръгли намотки - 2 бр
Уред за варене на тестени изделия с бързонагряващ тръбен нагревател, вана 17 л с 2 кошници, автоматичен асансьорен меха-
низъм за всяка
Прецизен температурен контрол, позволяващ използването на паста кукъра за регенериране, варене, варене на пара,
поширане, сувид и поддържане на топла храна
Бен-мари с капацитет 3 х GN 1/6
Електронно управление, програмируемо, бутони за ръчно пълнене на паста кукъра и бен-марито, автоматично доливане и на
двата уреда
Хладилна основа с 4 чекмеджета, работна температура +C / +10°C, газ R452A
Размери (мм): 1300х800х900
Мощност: 9 kW / 400 V
Бърз тръбен
нагревател за
паста кукъра
Електронно
управление
Асансьорен
механизъм
Дебелина на
плота 50 мм
Бен-мари
Газови фурни за пици на едно ниво с електронна регулация на температурата до 40С
GR435/1 - размер на камерата 720х720х185 мм, капацитет 4 бр пици Ø 350 мм или 1 х Ø 500 мм
GR635/1 - размер на камерата 720х1080х185 мм, капацитет 6 бр пици Ø 350 мм или 2 х Ø 500 мм
GR635L/1 - размер на камерата 1080х720х185 мм, капацитет 6 бр пици Ø 350 мм или 2 х Ø 500 мм
GR935/1 размер на камерата 1080х1080х185 мм, капацитет 9 бр пици Ø 350 мм или 4 х Ø 500 мм
Производителност от 32 до 81 пици Ø 350 мм за час или от 8 до 36 пици Ø 500 мм за час
• халогенно осветление
• изработена изцяло от неръждаема стомана
• възможност за монтиране на 2 фурни една върху друга
Размери (мм): 1230x1120x760 / 1230x1480x760 / 1590x1120x760 / 1590x1480x760
Мощност: 15 kW / 18,5 kW / 24,5 kW / Газ / 0,15 kW / 230 V
Фурни за пици
GIORGIONE GR435/1 / GR635/1 / GR635L/1 / GR935/1
Газ о в а
Халогенно
осветление
Горелки с
електронен
контрол
Електронно
управление
Опция: Неръждаема
стойка
Шамотни плочи
Опция: Аспираторен
чадър с осветление
164 165
Фурни за пици
Електрически фурни за пици, ъглова, на едно или две нива, регулация на температурата до 400°С.
CARAVAGGIO 535/1- капацитет 5 бр пици Ø 350 мм или 2 бр Ø 500 мм
CARAVAGGIO 835/1- капацитет 8 бр пици Ø 350 мм или 4 бр Ø 500 мм
CARAVAGGIO 535/2- капацитет 10 бр пици Ø 350 мм или 4 бр Ø 500 мм
CARAVAGGIO 835/2- капацитет 16 бр пици Ø 350 мм или 8 бр Ø 500 мм
CD - електронно управление с бутони - задаване на температурата в камерата и мощността на нагревателите
TS - електронно управление с Touch дисплей - допълнителни функции като интензитет на подгряване в проценти, седмично
програмиране, вграден рекуператор на топлината в камерата Economy и Fast режими, Pyrolysis за перфектно почистване на
шамотните плочи.
• електрически регулируеми отвори за влагата
• двойно халогенно осветление, изработена изцяло от неръждаема стомана
CARAVAGGIO 535/1 / CARAVAGGIO 835/1 CARAVAGGIO 535/2 / CARAVAGGIO 835/2
Размерим): 1406x1212x777 / 1639x1445x777
Мощност: 19,4 / 23,6 kW / 400 V
Размерим): 1406x1212x430 / 1639x1445x430
Мощност: 9,7 / 11,8 kW / 400 V
Двойно халогенно
осветление
Голямо стъкло за
по-добра видимост
Опция: Стойка с
място за тестомесачка
CD - управление с бутони
TS - Touch дисплей
Опция: Аспираторен
чадър с осветление
Електрическа, ъглова, на едно ниво Електрическа, ъглова, на две нива
GIOTTO 110/ GIOTTO 140
Електрическа фурна за пици с ротационна камера с две скорости на въртене и ривърс, регулация на температурата до 450°С,
GIOTTO 110 - капацитет 6 бр пици Ø 350 мм или 3 бр Ø 500 мм
GIOTTO 140 - капацитет 14 бр. пици Ø 300 мм, 10 бр пици Ø 350 мм или 5 бр Ø 500 мм
електронно управление двойно халогенно осветление изработена изцяло от
неръждаема стомана стойка с колела и лебедка за изправяне на фурната за по-лесно транспортиране и внасяне през врати с
размери 790х1900 мм
Размерим): 1366х1438х1697 / 1666х1738х1697
Мощност: 14,6 kW / 17.7 kW / 400 V
Фурни за пици
Двойно халогенно
осветление
Електронно
управление
Система с лебедка
за изправяне
Опция: Аспираторен
чадър с осветление
Електрическа, ротационна
166 167
Електрически фурни за пици на едно или две нива, регулация на температурата до 40С
TP435/1CM - размер на камерата 720х720х140 мм, капацитет 4 бр пици Ø 350 мм или 1 х Ø 500 мм
TP635/1CM - размер на камерата 720х1080х140 мм, капацитет 6 бр пици Ø 350 мм или 2 х Ø 500 мм
TP635L/1CM - размер на камерата 1080х720х140 мм, капацитет 6 бр пици Ø 350 мм или 2 х Ø 500 мм
TP935/1CM - размер на камерата 1080х1080х140 мм, капацитет 9 бр пици Ø 350 мм или 4 х Ø 500 мм
TP435/2CM - размер на камерата 720х720х140 мм, капацитет 4+4 бр пици Ø 350 мм или 1+1 х Ø 500 мм
TP635/2CM - размер на камерата 720х1080х140 мм, капацитет 6+6 бр пици Ø 350 мм или 2+2 х Ø 500 мм
TP635L/2CM - размер на камерата 1080х720х140 мм, капацитет 6+6 бр пици Ø 350 мм или 2+2 х Ø 500 мм
TP935/2CM - размер на камерата 1080х1080х140 мм, капацитет 9+9 бр пици Ø 350 мм или 4+4 х Ø 500 мм
CM - електро-механично управление с контрол на температурата и интензитета на нагряване, отделно за всеки нагревател (OFF,
MIN - 33% или MAX - 100%)
• халогенно осветление, изработена изцяло от неръждаема стомана
• възможност за монтиране на 2 фурни една върху друга
Размерим): 1020x910x410 / 1020x1270x410 / 1380x910x410 /
1380x1270x410
Мощност: 5,3 kW / 7,8 kW / 7,9 kW / 11,7 kW / 380 V
Размерим): 1020x910x730 / 1020x1270x730 / 1380x910x730 /
1380x1270x730
Мощност: 10,6 kW / 15,6 kW / 15,8 kW / 23,4 kW / 400 V
Фурни за пици
TIEPOLO TP435/1CM / TP635/1CM / TP635L/1CM
TP935/1CM
TP435/2CM / TP635/2CM / TP635L/2CM
TP935/2CM
Електрическа на едно ниво Електрическа на две нива
Халогенно
осветление
Шамотни плочи
Опция:
Неръждаема стойка
Електро-
механично
управление
Опция: Аспираторен
чадър с осветление
LEONARDO LN2T/1TS / LN2T/1TSH / LN3T/1TS / LN3T/1TSH / LN650/1TS
Електрически фурни за пици H=180 мм или за хляб H=250 мм, регулация на температурата до 400°С.
LN2T/1TS - размер на камерата 820х820х180 мм, капацитет 2 х 400X600 мм или 4 бр пици Ø 350 мм или 1 х Ø 500 мм
LN2T/1TSH - размер на камерата 820х820х250 мм, капацитет 2 х 400X600 мм или 4 бр пици Ø 350 мм или 1 х Ø 500 мм
LN3T/1TS - размер на камерата 1230х820х180 мм, капацитет 3 х 400X600 мм или 7 бр пици Ø 350 мм или 2 х Ø 500 мм
LN3T/1TSH - размер на камерата 1230х820х250 мм, капацитет 3 х 400X600 мм или 7 бр пици Ø 350 мм или 2 х Ø 500 мм
LN650/1TS - размер на камерата 1600х1150х180 мм, капацитет 5х 400X600 мм или 12 бр пици Ø 350 мм или 6 х Ø 500 мм
TS - електронно управление с Touch дисплей - допълнителни функции като интензитет на подгряване в проценти, седмично
програмиране, вграден рекуператор на топлината в камерата Economy и Fast режими
• Pyrolysis за перфектно почистване на шамотните плочи
• електрически регулируеми отвори за влагата
• двойно халогенно осветление, изработена изцяло от неръждаема стомана
• възможност за монтиране до 3 фурни една върху друга
Размерим): 1325x1200x400 / 1325x1200x470 / 1735x1200x400 / 1735x1200x470 / 2100х1520х400
Мощност: 11,8 kW / 7 kW / 16,9 kW / 9,6 kW / 18 kW / 400V
Фурни за пици и хляб
Електрическа с вариант за хляб с овлажнител
Опция:
Парогенератор
Опция:
Неръждаемо дъно
Двойно халогенно
осветление
Фурна за пици
Фурна за пици и хляб
Опция: Неръждаема стойка Опция: Аспираторен
чадър с осветление
Touch дисплей
168 169
E4/50 фурна за пица електрическа, едно ниво 550×550×150,
с шамотна плоча 14 мм, регулация на температурата 50° С ÷
450° С, капацитет 1 x Ø50 cм
E8/50 фурна за пица електрическа, едно ниво 550×550×150,
с шамотна плоча 14 мм, регулация на температурата 50° С ÷
450° С, капацитет 2 x Ø50 cм
FP38RS фурна за пица, електрическа, с шамотна плоча, една
камера 410×370×90, регулация на температурата на горен
и долен реотан от 50° С до 400° С, термостат, осветление,
капацитет 1х Ø35 см.
FP68RS фурна за пица, електрическа, две камери
410×370×90, регулация на
температурата 50° С ÷ 400° С
E4/50 / E8/50
Размерим): 828x655x412 / 828x655x412
Мощност: 4 kW / 8 kW / 400V
FP38RS / FP68RS
Термоустойчиво
стъкло
Подвижна скара
Размерим): 575x536x274 / 577x537x478
Мощност: 2 kW / 3,4 kW / 230V
440 67.5 67.5
273.3
577
282.5 95.6 80.4
273.3
537
95.6 282.5 80.4
537
440 67.5 69.5
477.3
577
Шамотна плоча Шамотна плочаРъчка за отваряне
на комина
Термометър
Фурни за пици
400/3N
Електрическа
E4 / E8
Размерим): 975x835x412 / 975x835x763
Мощност: 4,8 kW / 9,6 kW / 400V
E9 / E18
Шамотна плоча Ръчка за отваряне на коминаТермометър
E9 фурна за пица електрическа, капацитет 9 пици х 33см,
термостат, с шамотна плоча 14 мм, аналогов термометър,
едно ниво 1050х700х150, регулация на температурата 50°
С ÷ 450° С, капацитет 9 x Ø33 cм.
E18 фурна за пица електрическа, две камери 1050х1050х150
мм, с шамотна плоча 14 мм, регулация на температурата 50°
С ÷ 450° С., капацитет 18 х Ф33 см.
E4 фурна за пица електрическа, едно ниво 700×700×150,
регулация на температурата 50° С ÷ 450° С.
Е8 фурна за пица електрическа, две камери 700×700×150,
регулация на температурата 50° С ÷ 450° С
• 8 пици с диаметър 33 см
• шамотни плочи с дебелина 14 мм
• аналогов термометър
• осветление
• външен панел от неръждаема стомана AISI304
• изолация от 150 мм срещу загубата на топлина
Размерим): 1305x1185x412 / 1305x1185x763
Мощност: 12 kW / 24 kW / 400V
400/3N
Фурни за пици
Електрическа
170 171
Хладилни маси за подготовка на пици
PCN/125 / PCN180 / PCN/180C
Изнесен компресор
SMR/12 / SMR/16 SMR/16C / SMR/20C
Хладилна маса с две или три врати и
гранитен плот, за подготовка на пици.
Изработена по най-високите стандарти
за качество. Иновативна ‘‘HSS’’ систе-
ма, която гарантира идеална в камерата
температура и влажност.
• Изнесен агрегат.
• Динамично охлаждане.
Автоматично размразяване и изпаря-
ване на конденза.
• Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
• Дигитално управление.
• EN 600х400 мм съвместима
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
PCN/180C - Модел с две врати и не-
утрални чекмеджета.
Хладилна маса с две или три врати и
гранитен плот, за подготовка на пици.
С по-плитката си дълбочина и G/N 1/1
съвместима е подходящо решение, за
пицарии и заведения за бързо хранене.
Изработена по най-високите стандарти
за качество. Иновативна ‘‘HSS’’ систе-
ма, която гарантира идеална в камерата
температура и влажност.
• Динамично охлаждане.
Автоматично размразяване и изпаря-
ване на конденза.
• Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
• Дигитално управление.
• GN 1/1 съвместима.
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
• Неутрални чекмеджета.
Хладилна маса с две или три врати и
гранитен плот, за подготовка на пици.
С по-плитката си дълбочина и G/N 1/1
съвместима е подходящо решение, за
пицарии и заведения за бързо хране-
не. Изработена по най-високите стан-
дарти за качество. Иновативна HSS’’
система, която гарантира идеална в
камерата температура и влажност.
• Динамично охлаждане.
• Автоматично размразяване и изпаря-
ване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност
на въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
• Дигитално управление.
• GN 1/1 съвместима.
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
Размерим): 1250х820х1500 /
1800х820х1500
Мощност: 0,32 + 0,17 kW / 230 V
Работна температура: +2
0
С / +8
0
С
Капацитет: 360 л / 540 л
Хладилен агент: R290
Размерим): 1250х720х1500 /
1600х720х1500
Мощност: 0,19 + 0,17 kW / 230 V
Работна температура: +2
0
С / +8
0
С
Капацитет: 230 л / 350 л
Хладилен агент: R290
Размерим): 1600х720х1500 /
2000х720х1500
Мощност: 0,19 + 0,17 kW / 230 V
Работна температура: +2
0
С / +8
0
С
Капацитет: 230 л / 350 л
Хладилен агент: R290
Хладилни маси за подготовка на пици с гранитен плот, борд и мензола
Хладилни маси за подготовка на пици
Хладилна маса с две врати и гранитен
плот, за подготовка на пици. Изработена
по най-високите стандарти за качество.
Иновативна ‘‘HSS’’ система, която га-
рантира идеална в камерата температу-
ра и влажност.
• Динамично охлаждане
Автоматично размразяване и изпаря-
ване на конденза.
• Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
• Дигитално управление.
• EN 600х400 мм съвместима
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
PC/150C - Модел с една врата и неу-
трални чекмеджета.
Хладилна маса с две врати и чекмедже-
та. Гранитен плот, за подготовка на пици.
Изработена по най-високите стандарти
за качество. Иновативна ‘HSS’систе-
ма, която гарантира идеална в камерата
температура и влажност.
• Динамично охлаждане
Автоматично размразяване и изпаря-
ване на конденза.
• Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
• Дигитално управление.
• EN 600х400 мм съвместима
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
• Неутрално чекмедже над агрегата.
Хладилна маса с три врати и гранитен
плот, за подготовка на пици. Изра-
ботена по най-високите стандарти за
качество. Иновативна HSS’система,
която гарантира идеална в камерата
температура и влажност.
• Динамично охлаждане
Автоматично размразяване и изпаря-
ване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
• Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
• Дигитално управление.
• EN 600х400 мм съвместима
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
PC/2000C - Модел с две врати и
неутрални чекмеджета.
Размерим): 1500х820х1500 /
1600х820х1500
Мощност: 0,23 + 0,17 kW / 230 V
Работна температура: +2
0
С / +8
0
С
Капацитет: 180 л / 360 л
Хладилен агент: R290
Размерим): 2020х820х1500 /
2000х820х1500
Мощност: 0,23 + 0,17 kW / 230 V
Работна температура: +2
0
С / +8
0
С
Капацитет: 360 л / 540 л
Хладилен агент: R290
Размерим): 2150х820х1500
Мощност: 0,23 + 0,17 kW / 230 V
Работна температура: +2
0
С / +8
0
С
Капацитет: 360 л / 540 л
Хладилен агент: R290
PC/150 / PC/160 / PC/150C PC/202 / PC/200C PC/215 / PC/215C
Регулируеми
крака
Електронно
управление
Изпарител между
всяко отделение
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Лесен достъп за
поддръжка
Регулируеми
крака
Електронно
управление
Изпарител между
всяко отделение
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Лесен достъп за
поддръжка
Хладилни маси за подготовка на пици с гранитен плот, борд и мензола
172 173
Хладилни маси за подготовка на пици
Хладилна маса за подготовка на пица с две врати и
гранитен плот, отвор за гастронорми GN 1/6, изработена по
най-високите стандарти за качество.
• GN 1/1 съвместима
Изпарител с антикорозионно покритие между вратите, за
по-добро охлаждане
• Автоматично размразяване и изпаряване на конденза
• Магнитни уплътнения, лесни за смяна и почистване
• Електронно управление
• Самозатваряща се врата с автоматично зареждане
• Динамично охлаждане
• Заоблени външни ъгли, за по-лесно почистване
• Решетки и водачи, които се махат лесно
• Крачета за регулиране на височината
Опция:
• Чекмеджета
Хладилна маса за подготовка на пица с три врати и
гранитен плот, отвор за гастронорми GN 1/6, изработена по
най-високите стандарти за качество.
• GN 1/1 съвместима
Изпарител с антикорозионно покритие между вратите, за
по-добро охлаждане
• Автоматично размразяване и изпаряване на конденза
• Магнитни уплътнения, лесни за смяна и почистване
• Електронно управление
• Самозатваряща се врата с автоматично зареждане
• Динамично охлаждане
• Заоблени външни ъгли, за по-лесно почистване
• Решетки и водачи, които се махат лесно
• Крачета за регулиране на височината
Опция:
• Чекмеджета
R3-900 R3-1350
Размери (мм): 900х730х830
Мощност: 0,36 kW / 230 V
Работна температура: +2°C / +8°C
Капацитет: 120 л
Хладилен агент: еко газ R290
Размерим): 1350х730х830
Мощност: 0,48 kW / 230 V
Работна температура: +2°C / +8°C
Капацитет: 180 л
Хладилен агент: еко газ R290
Хладилни маси за подготовка на пица с гранитен плот и отвор,
GN 1/1 съвместими
Хладилни маси за подготовка на пица с гранитен плот и мензола,
GN 1/1 съвместими/ 600х400 мм съвместими
Хладилни маси за подготовка на пици
Среднотемпературни хладилни маси с гранитен плот с дебе-
лина 30 мм, борд 200 мм и мензола за подготовка на пици,
изключително удобни за работа.
Модели BPCP70... са с дълбочина 700 мм и GN 1/1 съвмес-
тими, мензолите им са за съдове по Гастронорм GN 1/4. Раз-
личните модели се предлагат с 2, 3 или 4 врати, предлагат се и
модели с неутрални чекмеджета (четири или седем).
Различните конфигурации позволяват максимално оптимизи-
ране на мястото в кухнята.
Разполагат със система за автоматично размразяване и изпа-
ряване на конденза и хладилен агент R290.
Опции:
• допълнителни рафтове
• неръждаеми колела 4 броя, две със спирачки
Среднотемпературни хладилни маси с гранитен плот с дебе-
лина 30 мм, борд 200 мм и мензола за подготовка на пици,
изключително удобни за работа.
Модели BPCP80... са с дълбочина 800 мм и 400х600 мм
съвместими, мензолите им са за съдове по Гастронорм GN
1/4 или GN 1/3. Различните модели се предлагат с 2, 3 или 4
врати, предлагат се и модели с неутрални чекмеджета (четири
или седем).
Различните конфигурации позволяват максимално оптимизи-
ране на мястото в кухнята.
Разполагат със система за автоматично размразяване и изпа-
ряване на конденза и хладилен агент R290.
Опции:
• допълнителни рафтове
• неръждаеми колела 4 броя, две със спирачки
Размерим): 1300х700х1515 / 1800х700х1515 /
2200х700х1515 / 2300х700х1515
Мощност: 0,32 kW / 230 V
Работна температура: от 0°C до 10°C
Капацитет: от 284 до 630 л
Хладилен агент: R290
Размери (мм): 1500х800х1515 / 2000х800х1515 /
2500х800х1515
Мощност: 0,32 kW / 230 V
Работна температура: от 0°C до 10°C
Капацитет: от 284 до 630 л
Хладилен агент: R290
Тропикализиран
компресор
Дебелина на
стените
Компресор
моноблок
Неръждаем
гръб
Електронно
управление
Неръждаеми
крака
BPCP702ANFX+BV1314ANFX ÷
BPCP704ANFX+BV2214ANFX
BPCP802ANFX+BV1513ANFX ÷
BPCP804ANFX+BV2513ANFX
Заоблени вътрешни
ъгли
Магнитни
уплътнения
Самозатваряща се
врата
Мензола за
гастронорми GN 1/6
Електронно
управление
174 175
MIX 5 / MIX 10 / MIX 20
MIX 30 / MIX 40 /S / MIX 50 /
MIX 60
MAG 60 / MAG 80 / MAG 100
MAG 120 / MAG 160 / MAG 200
MAGALAXY 60 / MAGALAXY 80
MAGALAXY 100
MAGALAXY 120 / MAGALAXY 160
MAGALAXY 200
Тестомесачки
Ръчно управление за
модели MIX
Електронно
управление за модели
MAGALAXY
Удобни задни
колела
Електромеханично
управление за
модели MAG
Здрави нивелиращи
се крака
Поликарбонатен
предпазител
Тестомесачна машина със стоманен корпус, детайлите участващи в процеса на месене шнек и басан са изработени от неръждаема
стомана, за да бъдат предпазени от корозия и за лесно почистване. Поликарбонатен предпазител.
Всички модели MAG са с 2 скорости, 2 таймера и ривърс на басана
Всички модели MAGALAXY са с електронно програмируемо управление с дисплей и 2 отделни вариатора за скоростта на шнека
и басана.
Моторът разполага със система за защита от претоварване и прегряване.
Модел Капацитет Размер на басана (мм) Брой скорости Размерим) Мощност
MIX 5 7,5 л / 5 кг Ø 260x150 1 270x450x370 0,25 kW / 230 V
MIX 10 / S 12 л / 10 кг Ø 260x210 1 / 2 280x520x580 0,55 kW / 400 V
MIX 20 / S 23 л / 20 кг Ø 365x245 1 / 2 390x690x670 0,75 kW / 400 V
MIX 30 / S 32 л / 27 кг Ø 400x250 1 / 2 420x720x670 0,75 kW / 400 V
MIX 40 / S 48 л / 38 кг Ø 500x270 1 / 2 530x830x720 2,2 kW / 400 V
MIX 50 65 л / 50 кг Ø 500x320 2 530x940x1030 3 kW / 400 V
MIX 60 85 л / 60 кг Ø 550x360 2 580x990x1070 3 kW / 400 V
MAG 60 78 л / 60 кг Ø 550x350 2 1080x580x1350 3,55 kW / 400 V
MAG 80 131 л / 80 кг Ø 670x380 2 1130x700x1390 5,35 kW / 400 V
MAG 100 160 л / 100 кг Ø 750x387 2 1250x780x1500 5,75 kW / 400 V
MAG 120 188 л / 120 кг Ø 750x437 2 1250x780x1500 5,75 kW / 400 V
MAG 160 266 л / 160 кг Ø 850x488 2 1500x880x1590 11,05 kW / 400 V
MAG 200 306 л / 200 кг Ø 910x488 2 1550x940x1590 11,05 kW / 400 V
MAGALAXY 60 78 л / 60 кг Ø 550x350 вариатор 1080x580x1350 3,55 kW / 400 V
MAGALAXY 80 131 л / 80 кг Ø 670x380 вариатор 1130x700x1390 5,35 kW / 400 V
MAGALAXY 100 160 л / 100 кг Ø 750x387 вариатор 1250x780x1500 5,75kW / 400 V
MAGALAXY 120 188 л / 120 кг Ø 750x437 вариатор 1250x780x1500 5,75 kW / 400 V
MAGALAXY 160 266 л / 160 кг Ø 850x488 вариатор 1500x880x1590 11,05 kW / 400 V
MAGALAXY 200 306 л / 200 кг Ø 910x488 вариатор 1550x940x1590 11,05 kW / 400 V
• Модели MIX 5/10/20/30/40 са без таймер
• Модели MAG и MAGALAXY са с 2 отделни двигателя за
шнека и басана
• Скорост на въртене за двускоростните модели 40 / 60 об/мин
• Лесен за монтаж, поддръжка и почистване.
• Система за защита на мотора.
• Ръчно, електромеханично или електронно управление.
TWINTECH 30 2T
TWINTECH 45 2T
TWINTECH 55 2T/INV
Тестомесачки
Управление за модели
без таймер
Електромеханично
управление за модели
INV
Регулируемо
рамо
Електромеханично
управление за
модели
Поликарбонатен
предпазител
Електронно
управление за модели
HYDRO
Двураменна тестомесачна машина със стоманен корпус, детайлите участващи в процеса на месене шнек и басан са изработени от
неръждаема стомана, за да бъдат предпазени от корозия и за лесно почистване. Поликарбонатен предпазител.
Всички модели TUFF и TWINTECH 45/60 са с едно фиксирано рамо и едно с регулируема височина.
Месенето на тесто с двураменна тестомесачка позволява то да бъде замесено по-бързо, за да не прегрее и да поеме повече въздух,
което предполага по-качествен процес на втасване.
Моторът разполага със система за защита от претоварване и прегряване.
Модели INV са с вариатор на скоростта, а модели HYDRO са електронно програмируемо управление с дисплей и 2 отделни
вариатора за скоростта на рамената и басана.
• Всички модели са с 2 отделни двигателя за шнека и басана
• Модели TUFF 45/55/65/95/110/130/160 са без
таймер
• Модели са с 2 електронни таймера
• Скорост на въртене за двускоростните модели 40 / 60 об/
мин, за инверторните модели от 35 до 80 об/мин
• Лесен за монтаж, поддръжка и почистване.
• Система за защита на мотора.
• Ръчно, електромеханично или електронно управление.
TWINTECH 30 2T / INV модели с фиксирани рамена
Модел Капацитет Размер на басана (мм) Брой скорости Размери (мм) Мощност
TWINTECH 30 2T / INV 45 л / 33 кг Ø 450x300 2 / вариатор 660x760x1230 1,6 kW / 400 V
TWINTECH 45 2T / INV 67 л / 46 кг Ø 540x292 2 / вариатор 690x860x1330 1,6 kW / 400 V
TWINTECH 55 2T / INV 81 л / 57 кг Ø 550x342 2 / вариатор 690x880x1400 1,6 kW / 400 V
TUFF 45 / 2Т 67 л / 46 кг Ø 540x292 2 650x870x1330 2,2 kW / 400 V
TUFF 55 / 2Т 81 л / 57 кг Ø 550x342 2 650x880x1400 2,2 kW / 400 V
TUFF 65 / 2Т 95 л / 64 кг Ø 550x392 2 650x870x1420 2,2 kW / 400 V
TUFF 95 / 2Т 145 л / 100 кг Ø 680x400 2 810x1070x1640 3,2 kW / 400 V
TUFF 110 / 2Т 157 л / 110 кг Ø 680x430 2 810x1070x1670 3,2 kW / 400 V
TUFF 130 / 2Т 187 л / 130 кг Ø 780x390 2 930x1100x1840 5,9 kW / 400 V
TUFF 160 / 2Т 221 л / 155 кг Ø 780x460 2 930x1100x1910 5,9 kW / 400 V
TUFF 45 INV / HYDRO 67 л / 46 кг Ø 540x292 вариатор 650x870x1330 2,38 kW / 400 V
TUFF 55 INV / HYDRO 81 л / 57 кг Ø 550x342 вариатор 650x880x1400 2,38 kW / 400 V
TUFF 65 INV / HYDRO 95 л / 64 кг Ø 550x392 вариатор 650x870x1420 2,38 kW / 400 V
TUFF 95 INV / HYDRO 145 л / 100 кг Ø 680x400 вариатор 810x1070x1640 3,75 kW / 400 V
TUFF 110 INV / HYDRO 157 л / 110 кг Ø 680x430 вариатор 810x1070x1670 3,75 kW / 400 V
TUFF 130 INV / HYDRO 187 л / 130 кг Ø 780x390 вариатор 930x1100x1840 5,9 kW / 400 V
TUFF 160 INV / HYDRO 221 л / 155 кг Ø 780x460 вариатор 930x1100x1910 5,9 kW / 400 V
TUFF 45 / TUFF 55
TUFF 65 / TUFF 95
TUFF 110 / TUFF 130
TUFF 160 /2T
TUFF 45 INV / TUFF 55 INV
TUFF 65 INV / TUFF 95 INV
TUFF 110 INV / TUFF 130 INV
TUFF 160 INV/HYDRO
176 177
RM 35A / RM 45A M 35A / M 42A
Корпус от неръждаема стомана.
Регулатор на дебелината и големината на разточеното тесто.
Два валяка за прецизна обработка на тестото.
Възможност за управление с крак.
Широк отвор за готовото тесто.
Педал за управление
на ламинатора
Лост за завъртане на
тестото
Стабилни крачета от
неръждаема стомана
Втори валяк за
прецизно разточване
Размерим): 520x440x390 / 590x440x390
Мощност: 0,25 kW / 0,37 kW / 230 V
Размерим): 460x480x630 / 570x550x770
Мощност: 0,25 kW / 0,37 kW / 230 V
Ламинатор за разточване на тесто с два валяка, с висока производителност. Подходящ за ресторанти и пицарии с голяма натоваре-
ност. Уредът е с включен педал, чрез който работният процес е по-бърз и може да бъде контролиран във всеки един момент. Тестото
може да бъде оформено в желаната форма - за пица, хляб, торти и т. По време на работния процес тестото не се загрява и така се
запазват непроменени неговите качества. Дебелината и размера на тестото се регулират посредством дръжката, разположена до
валяците.
Модел RM 35A е с диаметър на разточване от 140 до 340 мм при грамаж на тестото 80-400 гр.
Модел RM 45A е с диаметър на разточване от 260 до 430 мм при грамаж на тестото 210-700 гр.
Първи валяк за
разточване
Регулация на
дебелината на
разточване
Ламинатори
IFM7 / IFM10 / IFM15 / IF17 / IF22 / IF22 2V
/ IF22 VS / IF33 / IF42 / IF53
IR22 2V / IR33 VS / IR42 2V / IR53 VS
Подвижен басан от
неръждаема стомана
Вериги с автоматична
регулация на
напрежението
Мотор със защитна
система против
прегряване
Тестомесачна машина със стоманен корпус, детайлите участващи в процеса на месене предпазител, шнек и басан са изработени
от неръждаема стомана, за да бъдат предпазени от корозия и за лесно почистване.
Моторът разполага със система за защита от претоварване и прегряване.
Веригите за автоматично регулиране на напрежението не само предпазват уреда, но и намаляват шума и износването на подвиж-
ните компоненти.
Скоростта на работа се контролира лесно и има възможност да се настрои за специален работен цикъл.
Предлага се многообразие от варианти и модели.
Предпазител от
неръждаема стомана
Лесно управление и
регулация
• Таймер за всички модели с капацитет на басана по-голям от 17 л
• Включени допълнителни 4 бр колела за всички модели с капацитет на басана по-голям от 17 л
• Скоростта на въртене за едноскоростните модели е 75 об/мин (93 об/мин за модели над 15 л)
за двускоростните модели е 92 / 139 об/мин
за моделите с вариатор 100 ÷ 186 об/мин (95 ÷ 157 за модели над 33 л)
• Лесни за монтаж, поддръжка и почистване.
• Система за защита на мотора.
• Механично управление.
IR моделите са с повдигаща се глава и свалящ се басан
Тестомесачки
Модел Капацитет Размер на басана (мм) Скорости Размерим) Мощност
IFM7 7 л / 6 кг
Ø 240x160
1 250x500x510 0,3 kW / 230 V
IFM10 10 л / 8 кг
Ø 260x200
1 270x540x560 0,37 kW / 230 V
IFM15 15 л / 10 кг
Ø 300x210
1 320x590x570 0,45 kW / 230 V
IF17 17 л / 12 кг
Ø 320x210
1 350x660x630 0,75 kW / 400 V
IF22 22 л / 18 кг
Ø 360x210
1 400x690x630 0,75 kW / 400 V
IF22 2V 22 l / 18 кг
Ø 360x210
2 400x690x630 0,55 kW / 400 V
IF22 VS 22 l / 18 кг
Ø 360x210
вариатор 400x690x630 0,75 kW / 230 V
IF33 33 l / 25 кг
Ø 400x260
1 440x830x720 1,5 kW / 400 V
IF42 42 l / 38 кг
Ø 450x260
1 470x850x720 1,5 kW / 400 V
IF53 53 l / 44 кг
Ø 500x270
1 530x860x720 1,5 kW / 400 V
IR22 2V
22 l / 18 кг Ø 360x210
2 420x720x640 0,55 kW / 400 V
IR33 VS 33 l / 25 кг Ø 400x260 вариатор 460x840x730 1,5 kW / 230 V
IR42 2V 42 l / 38 кг Ø 450x260 2 490x860x770 1,5 kW / 400 V
IR53 VS 53 l / 44 кг Ø 500x270 вариатор 550x870x730 1,5 kW / 230 V
Задържане на
главата в повдигнато
положение
178 179
Аксесоари за пица
PA2-AP-50
PA2-HP-50
PA2-AP-45
PA2-HP-45
PA2-AP-41
PA2-HP-41
PA2-AP-37
PA2-HP-37
PA2-AP-32
PA2-HP-32
PAF2-AP-50
PAF2-HP-50
PAF2-AP-45
PAF2-HP-45
PAF2-AP-41
PAF2-HP-41
PAF2-AP-37
PAF2-HP-37
PAF2-AP-32
PAF2-HP-32
PM1-AP-480
PM1-HP-480
PM1-AP-460
PM1-HP-460
PM1-AP-380
PM1-HP-380
PM1-AP-360
PM1-HP-360
50x61,8
50x61,8
45x56,8
45x56,8
41x51,8
41x51,8
37x46,7
37x46,7
32,3х40,7
32,3х40,7
50x61,8
50x61,8
45x56,8
45x56,8
41x51,8
41x51,8
37x46,7
37x46,7
32,3х40,7
32,3х40,7
41x100
41x100
41x80
41x80
32x96
32x96
32x76
32x76
Лопата за пици, алуминиева
Лопата за пици, алуминиева,
перфорирана
Термоизолирана чанта за пици /
Адаптор за модел BPC 05
Метална дръжка Reix система - до
500 кг натоварване
Лопата за пици, алуминиева /
перфорирана
Лопата за пици, алуминиева
Лопата за пици, опция с перфорация
Метална дръжка Reix система -
до 500 кг натоварване, подвижни
ръкохватки
Модел:Модел:
MA120
MA160
MA180
MA200
1200
1600
1800
2000
Модел: Модел: Модел:Размерим): Размерим):
Размерим):Размерим):
Размерим):
MA-SCR120
MA-SCR160
MA-SCR180
MA-SCR200
1200
1600
1800
2000
PGF2-AP-50
PGF2-HP-50
PGF2-AP-45
PGF2-HP-45
PGF2-AP-41
PGF2-HP-41
PGF2-AP-37
PGF2-HP-37
PGF2-AP-32
PGF2-HP-32
PG2-AP-50
PG2-HP-50
PG2-AP-45
PG2-HP-45
PG2-AP-41
PG2-HP-41
PG2-AP-37
PG2-HP-37
PG2-AP-32
PG2-HP-32
PG3-18
PG3-20
PG3-23
PG3-26
PGF3-18
PGF3-20
PGF3-23
PGF3-26
50x61,8
50x61,8
45x56,8
45x56,8
41x51,8
41x51,8
37x46,7
37x46,7
32,3х40,7
32,3х40,7
50x61,8
50x61,8
45x56,8
45x56,8
41x51,8
41x51,8
37x46,7
37x46,7
32,3х40,7
32,3х40,7
18x34
20x36
23x40
26x43
18x34
20x34
23x40
26x43
Модел:
BPC01
BPC02
BPC03
BPC04
BPC05
TRASF-RE
350x350x200
420x420x200
480x480x200
520x520x200
360x360x400
210x80x50,5
Модел:
Модел:
Модел:
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Лопата за пици, алуминиева,
перфорирана
A-32RFAN-32RF
330x330
330x330
Модел: Модел:Модел:
Лопата за пица Дръжка Лопата за пица,
перфорирана
Лопата за пица,
гофрирана
Модел:
R-PA IB-32Rh 750 200x1400
Размерим): Размерим):Размерим):Размерим):
F-32R AC-PL
AF-32R
AF-32RF
I-17
320x300
320x320
320x300
h 1500170x1500
140х70
200х65
200х65
Модел:
Модел:
Модел: Модел:Модел:
Модел:
Модел :
A-32C IV-20F13-20x1200 200x1400
Лопата за пица
Четка
Лопата за пица
Лопата за пица,
перфорирана
Лопата за пица,
перфорирана
Лопата за пица,
с къса дръжка
Лопата за пица
Лопата за пица,
перфорирана
Гребло за почистване
на фурна, неръждаема
стомана
Четка за почистване
на фурна, с дръжка
Термоизолирани чанти за
пици - размери по избор
Термоизолирани чанти
за пици с отоплители,
поддържащи до +85°С
Модел:
A-32F 330x1500
Модел:
R-SPT
R-SPN2
R-SP
Модел: Модел: Модел:
AC-SPT Т2S ÷ T4XXL HEATING PAD S ÷
HEATING PAD XXL
h 1500
Аксесоари за пица
Размери (хH):
Размери (хH):
Размери (хH):
Размерим):
Размерим):Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
180 181
Аксесоари за пица
APC14
APC30
PCT400
PCT500
Ø 100 мм
115х220 мм
Ø 100 мм
Ø 150 мм
Нож за пица
Нож за пица
Контейнер на колела за съхранение,
капацитет 102 л
Щипка за тава
Нож за пица, едно колело
Модел: Модел: Модел:Размерим): Размерим): Размерим):
APC10PPT50 USA10240 x 230 мм500 мм - дръжка 420х750х710 мм
Модел:Модел: Модел:Размерим):Размер: Размерим):
Щипка за тава, малка
Лопатка за пица, с пластмасова
дръжка
Лопата за пица, дървена дръжка
Лопата за въртене на пици
Лопатка за пица, перфорирана
Модел:
Модел:
PSP30
PSP35
PSP30L
PSP35L
300x500 мм
350x500 мм
300x1000 мм
350x1000 мм
Размер:Размер:
Лопата за пица
PTP9
280 мм
Модел:
Модел:
Модел:
PT09
F-32R
280 мм
Размер: Размер:
Размер:
F-20
Ø 200х1200 мм 320х301200 мм
I-29/120
Лопата за пица
Модел:
Размер:
Ø 200х1200 мм
Аксесоари за пица
Четка, метална, за почистванеЧетка, метална, за почистване Четка, метална, за почистване
Модел:Модел:
APC27 280x150 мм
Размер:
AK-D55
Модел:
AK-D56
PS10
PS11
PS12
PS13
PS14
PS15
PS16
43B14
43B16
43B18
TLN2025
TLN2225
TLN2425
TLN2625
TLN2825
TLN3025
TLN3225
43B36
43B40
43B60
PSRT3Ø 250 мм
Ø 280 мм
Ø 310 мм
Ø 330 мм
Ø 360 мм
Ø 380 мм
Ø 410 мм
Ø 140 мм
Ø 160 мм
Ø 180 мм
Ø 200 мм
Ø 220 мм
Ø 240 мм
Ø 260 мм
Ø 280 мм
Ø 300 мм
Ø 320 мм
Ø 360 мм
Ø 400 мм
Ø 600 мм
600x400 мм
Подложка за пица
Тава за пица, Blue steel
Подложка за 6 парчетаТава за пица
Подложка за пица, правоъгълна
Модел: Модел: Модел:Размерим): Размерим): Размерим):
CASS604007PTC10
PTC12
AC-PCPT45/6600х4070 ммØ 250 мм
Ø 310 мм
Ø 450 мм
Модел:Модел: Модел:
Размер:Размер: Размер:
Тава за тесто без капак
Ръжен - извит, с метална дръжка Ръжен - прав, с метална дръжка
Модел:
Модел:
PTL22
PTL21
PTL75
Лопата за почистване, метална
Модел:
175x210x50 мм
Размер:
Scroll to top