Сладкарско оборудване

329328
Easy 3 TTi / Easy 3 TTi Hot & Cool /
Easy 4 TTi / Easy 4 TTi Hot & Cool
Хоризонтални настолни машини за
сладолед
Multy 7P TTi / Multy VP 7 TTi
Хоризонтални мултифункционални
машини за сладолед
Шнек, изцяло от
неръждаема стомана
Кран с лесно почистване
Snowy 7 TTi/ Snowy 12 TTi
Snowy 16 TTi/ Snowy 16 TTi
Хоризонтални машини за сладолед
Машина за сладолед с малки размери и съ
щевременно много ефективна, която гаран
тира високото качество на крайния продукт.
Идеална е за места с малко работно прос
транство. Иновативната система, с която
разполага прави крайния продукт по-устой
чив на топене, тъй като тази машина повиша
ва до 40% от теглото на сместа, а обработ
ването с въздух я поддържа кремообразна и
мека. Чрез "Touch & Type" може да се контро
лира всеки процес на обработка бързо и лес
но. Новата охладителна система и размерите
на цилиндрите създават идеални условия за
повишаване на температурния обмен меж
ду хладилния газ и сладоледа, в следствие
на което намалява времето за замразяване и
консумацията на енергия.
Електронен touch дисплей.
Избор от 25 програми.
Минимална консумация на енергия и вода.
Лесно изваждане на крайния продукт.
Бързо и лесно почистване.
Лесна за работа хоризотална комбинирана
машина за сладолед, изработена изцяло от
неръждаема стомана. Много гъвкава машина
с висока продуктивност, проектирана за не
прекъсната работа при всякакви условия. С
два басана едновременно пастьоризира или
готви (например: баварски крем, плодови и
шоколадови топинги, ганаш, плодови желета,
панакота, горчица, карамел, бешамел, сладка)
и замразява. Уредът е лесен за управление,
благодарение на панела за управление с че
тири позиции, а системата за двоен контрол
позволява настройките за замразяване и
консистенция на продукта да се променят по
време на работа, без това да оказва влияние
върху качеството на крайния продукт. Бър
калката е изцяло от неръждаема стомана, за
по-добра температурна проводимост и зам
разяване, както и за по-дълга употреба.
Изработен от неръждаема стомана.
Минимална консумация на енергия и вода.
Лесно изваждане на крайния продукт.
Бързо и лесно почистване.
Машина за сладолед от ново поколение,
оборудвана с иновативната система "Touch
& Type PLC", която е лесна за употреба и
дава възможност за промяна на настрой
ките дори в процеса на работа. Крайният
продукт е по-устойчив на топене, тъй като
тази машина повишава до 40% от теглото на
сместа, а обработването с въздух я поддър
жа кремообразна и мека. Въртенето на бър
калката може да бъде зададено да се про
меня автоматично, а сладоледът не се топи
по време на целия процес. Цилиндърът е
проектиран, така че да осигури перфектните
условия за направата на сладолед. Охлаж
дането е със система за директно разпръс
кване, което води до по-добро охлаждане на
цялата повърхност.
Електронен touch дисплей.
Избор от 21 програми.
Минимална консумация на енергия и
вода.
Лесно изваждане на крайния продукт.
Бързо и лесно почистване.
Допълнителен дисплей
за настройка на
двигателя
Допълнителен дисплей
за настройка на
двигателя
Широк отвор за
зареждане
Шнек с регулируеми
стъргалки
Шнек с регулируеми
стъргалки
Удобен отвор за
продукцията
Електронно управление
на програмите
Отвор за проверка на
консистенцията
Размери (мм) : 613x950×1501
Мощност : 11 kW / 15,34 kW / 400 V
Производителност: 9-45 / 1275 кг/час
Размери (мм) : 405×805×830
Мощност : 2,9 kW / 230 V / 4,4 kW / 400 V
Производителност: 5-18 / 5-27 кг/час
Размери (мм) : 521x962x1454
Мощност : 7,6 kW / 400 V
Производителност: 9-45 кгас
Спирална охладителна
система, покриваща
басана
Touch&Type управление
с LCD екран и бутони
Touch&Type управление
с LCD екран и бутони
Touch&Type управление
с LCD екран и бутони
Басан с шнек за
непрекъснато разбъркване
на сместа
Машини за сладолед
Система за автоматично
почистване на крана и
контейнера
Малък отвор за
продукта
Chef Cream 30 TTi
Машина за кремове
AGE SWEETY 60 TT/ AGE SWEETY 130 TT
AGE SWEETY 180 TT
Пастьоризатори
Мултифункционална електронна машина за кремове от по
следно поколение. С нея могат да се извършват различни опе
рации – готвене, смесване, охлаждане, разбъркване, пригот
вяне на сладолед и шоколад. Уредът гарантира лесна употреба
и почистване, бързина на работния процес и високо качест
во на продуктите. Chef Cream TTi разполага със 70 напълно
автоматични програми, от които над 21 са с възможност зо
персонализиране. Всяка от програмите работи със специ
фични температури и процеси за смесване, в зависимост от
продуктите и желаните резултати. Системата за нагряване тип
бенмари предоставя равномерно разпределение и контрол
на вътрешната температура. Охлаждането тип бен-мари га
рантира равномерна температура в целия резервоар и предо
твратява образуването на лед на дъното.
Електронен touch дисплей.
Избор от 70 програми.
Контрол на варенето, предотвратяващ преливане.
Кран от стомана, с възможност за регулиране на отвора му.
Избор на език на дисплея.
Осем скорости.
Двоен капак.
Машина за сладкарски изделия, с иновативна система на управение
за по-добри и качествени резултати. "Touch & Type PLC" системата е
ефективна и прецизна и разполага с възможност за персонализиране,
така че да отговаря на всички специфични нужди и изисквания.
Традиционните и стандартните пастьоризации са заложени при
програмирането на самата машина, но и специфичните изисквания
могат да се задават без ограничение в броя. Корпусът на уреда е
изработен от неръждаема стомана, със заоблени ъгли и наклонено
дъно, с цел възможно най-ефикасно оттичане на сместа през
крана, независимо от нейната гъстота. Бъркалката е постепенно
ускоряваща и достига до 2500 об./мин. Освен това разполагат
със система за ограничаване на сместа, за да се избегне прекалено
голямо количество пяна. Машината разполага с нагряване тип бен-
мари, по време на което течностите продължават да се разбъркват
и този процес спомага за фината текстура на крайния продукт. А
охлаждането тип бенари гарантира равномерна температура в
целия резервоар и предотвратява образуването на лед на дъното.
Електронен touch дисплей.
Избор от 29 програми.
Минимална консумация на енергия и вода.
Бързо и лесно почистване.
Автоматична система за измиване на крана и резервоара.
Автоматичен брояч на литрите употребена вода.
Кран от неръждаема стомана.
Шнек с регулируеми
стъргалки
Бъркалката достига
до 2500 об./мин
Капак с малък и
голям отвор
Touch&Type управление
с LCD екран и бутони
Кран от неръждаема
стомана с автоматично
почистване
Отвор за USB памет
Контейнер от
неръждаема стомана със
заоблени вътрешни ъгли
Голям отвор за
продукта
Размери (мм) : 350x983×1046 / 521х983х1046 / 649×983×1046
Мощност : 8 kW / 13 kW / 400 V
Капацитет : 20-60 / 40 – 125 / 60-175 кг/цикъл
Размери (мм) : 590х890х1046
Мощност : 8,2 kW / 400 V
Капацитет : 20-60 л
Капак с малък
и голям отвор
Touch&Type
управление с LCD
екран и бутони
Машини за сладолед

330 331
Сладкарски машини
DOSIPLUS PRO
Дозираща машина с ръчно или авто-
матично управление
CIOCOSPRITZ
Диспенсър с пистолет
за шоколад
Електрическа машина за пълнене
на тестени изделияоято прецизно
дозира количеството и го разпределя
равномерно. Подходяща за шоколад, мед,
сладка и различни видове кремове, което
я прави идеална за пълнене на кроасани,
донъти, еклери, бишкоти и др. Машината е
с корпус от неръждаема стомана AISI 304
и най-новата технология за електронно
управление за максимална надеждност
и лекота на управление. Изборът между
ръчен или автоматичен режим на работа
позволява бърза промяна на количеството
на пълнежа. Пет различни параметъра на
дозиране.
• 25 работни функции.
Предназначен за пръскане на темпериран
шоколад и сурогат. Ciocospritz позволява
регулирането на налягането на сгъстения
въздух и количеството на продукта, за
да се осигурят перфектни резултати.
Температурата може да се регулира до
60 °C.
Предимства:
• Шоколадът или сурогатът винаги са
готови за употреба.
Постоянна температура.
• Компактен и лесен за използване.
• Широка гама от приложения.
• Може да се използва за създаване на
специални декоративни ефекти: кадифе,
какао на прах, сняг, гранули, портокалова
кора, ивици, точки и др.
Размери (мм) : 420х320х590
Мощност : 2,5 kW / 230 V
Вместимост на бункера : 8/15 л
Размери (мм) : 420х400х400
Мощност : 0.25 kW/ 230 V
Вместимост на бункера : 8/15 л
Възможност
за контейнери
от 8 и 15 л.
Електронно
управление
Лесна
употреба
Електронен
дисплей
Вана, поддържаща температурата
SPRAY COMPACT
Електрическа пръскачка за желе
Компактна електрическа пръскачка за
желе, осигуряваща бързо, безопасно и
ефективно пръскане. Машината дори
разпределя продукта и намалява консу
мацията му. Въпреки компактния си раз
мер, разполага със собствен компресор и
мощен вътрешен бойлер. Пръскачката е
лесна за употреба и управление, благо
дарение на двете независими копчета за
настройка на температурата и налягане
то.
Корпус от неръждаема стомана.
Налягане: до 3,7 бара.
Максимална температура : 90° С
Минимална консумация на желе.
Размери (мм) : 410х350х400
Мощност : 1,6 kW/230 V
Капацитет : до 350 см³ин
Панел за ръчно
управление
Дълъг маркуч, за по-
голяма гъвкавост
ВидеоВидео
MINITEMPER
Темперираща машина за шоколад
COOKMATIC PAV / COOKMATIC SPECIAL
Машина за тарталети
Машината за темпериране е настолна с
компактни размери и удобна за експлоа
тация. Програмите за темпериране могат
лесно да бъдат настроени и променяни
в зависимост от специфичните нужди.
Отлично съотношение между качество и
цена. Шоколадът се поддържа в темпери
рано състояние за няколко часа. Корпу
сът и купата са направени от неръждаема
стомана AISI 304, а прозрачният капак е
от материал, безопасен при досег с храни.
Купите могат да се сменят.
Машина за тарталети с различни форми и размери, благодарение на големия избор от
сменяеми плочи. Комбинацията от две плочи с настройка на температурата и времето
осигуряват перфектното изпичане.
COOKMATIC SPECIAL е подходяща за форми с по-голяма дълбочина. Формите са с
незалепващо покритие.
Размери (мм) : 420х400х400
Мощност : 0.3 kW/ 230 V
Вместимост на бункера : 5 л
Размери (мм) : 600х500х100
Мощност : 3.35 kW/ 230 V
Електронно
управление
Видео
Басан, позволяващ зареждане с
неразтопен шоколад
Сладкарски машини
Видео

332 333
SPV53
SPV64
SPV64macaron
FOROSIL64 ECL20
ECL48
GN 1/1
600х400
600х400
600х400 585x385
585x385
Модел:
Модел: Модел: Модел: Модел:
RT40
RT55
RT65
400
550
650
Поликарбонатни накрайници
за пош, 24 броя асорти
Подложка за печене, сили
конова
Пластмасови накрайници
за пош, 12 броя асорти
Подложка за печене, силико
нова, с очертания за макаро
ни, за 60 бр. ø30/ø40
Подложка за печене, си
ликонова, червена, перфо
рирана
Подложка за печене, си-
ликонова, за 48 или 20
бр. еклери 60х18
Пош Standart / EcoPlus
Ръкавица термоустойчива Маркер за торта
Резачка за тесто за
кроасани, двойна
Стойка за пош
Пош Powerex
Мерителна кана, про
зрачна
Модел:
14090
EP30-70
280 до 700
300 до 700
Модел:
RC3
RC4
180х140
180х200
Модел:
CAG05
CAG1
CAG2
CAG3
CAG5
0,5 л
1 л
2 л
3 л
5 л
Размер (мм):Размер (мм): Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм):
Модел:
34013
STP
Форми за изрязване на тесто,
различни фигури, комплект
Резачка за тесто неръж
даема, регулируема
Модел:
Модел:
PW050 500
Размер (мм):
Модел:
PB24
Модел:
31903
Модел:
ACC072
ACC082
285х168х20
385х168х20
Размер (мм): Модел:
35295
35305
35125
35135
35145
ø185 мм – 8/12
ø265 мм – 12/16
ø265 мм -14/16
ø265 мм -12/18
ø265 мм -14/18
Размер (мм):
Пош комплект 100 бр.
Сладкарски прибори и форми
ø195
Размер (мм): Модел:
TP01
TP02
5 ножа
7 ножа
Размер (мм):
Сладкарски машини
Машина за рязане на твърди и замразени храни до -15°C,
такива със съдържание на ядки, сушени плодове и всякак
ви сладкиши с по-твърда консистенция до 6 см. Предлага
се с автоматично и ръчно управление. Всички части с досег
до храна са изработени от неръждаема стомана, корпусът
е прахово боядисан. Изключително лесна за разглобяване
и почистване, дори в миялна машина. Ръчната машина се
задвижва с помощта на колело, с което се задава необхо
димата скорост.
Машина за рязане на шоколадов ганаш и меки храни, с корпус
от неръждаема стомана, с ръчно управление. Перфектното
решение за винаги еднакъв размер и перфектна форма на на
рязаните десерти. Включени три приставки за рязане с раз
стояние 2,25, 3 и 3,75 см. Подходяща за шоколад, сладкиши
и умерено твърди храни.
Опция: приставки с различни размери
LIRA E/ M
Машина за рязане на твърди десерти,
ръчна и автоматична
CHITARRA
Машина за рязане на шоколадов ганаш
и меки храни
Видео

334 335
PX070
PX073
600x400
600x400
Модел: Модел: Модел: Модел:
Модел:
Модел:
PC100
PC101
PC102
PC103
PC109
PC110
PC111
PC115
PC100
PC101
PC102
PC103
PC100
PC101
PC102
PC103
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
Форма за печене силиконова
– 6 бр. ø 160 мм, Н 30 мм,
600 мм, DISCO
Форма за печене силико
нова – 35 бр. 50×50 мм, H
58 мм, 130 мл, TANGO
Форма за печене силиконова
– 24 бр. ø 85 мм, H 50 мм,
235 мл, BIG MUFIN
Форма за печене силико
нова – 49 бр.
66x35 мм, H 26 мм, 34 мл,
QUENELLE TONDA
Форма за бонбони,
поликарбонат – 21 броя
37х21 мм, H 14 мм
Форма за печене силико
нова – 24 бр.
ø 65 мм, H 40 мм,130 мл,
CILINDRO
Форма за печене силико
нова – 24 бр.
ø 80 мм, H 53 мм,110 мл,
LEVANTE
Форма за печене сили
конова – 77 бр. ø 40 мм,
H 20 мм, 22 мл, PETIT
FOUR
Форма за печене силико
нова, CUORE
Форма за бонбони,
поликарбонат – 21 броя
26х26 мм, H 13 мм
Форма за бонбони,
поликарбонат – 21 броя
37х16 мм, H 13 мм
Форма за печене силиконо
ва – 60 бр.
ø 48/36 мм, H 15 мм, 21 мл,
MINI TARTELLETTE
Модел:
PX300 600x400
Модел:
PX301 600x400
Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
Модел:
FRT101
FRT103
FRT137FRT104
Форма за печене силиконова,
CIAMBELLA DENTATA
Форма за печене сили
конова, GUGLHUPF
Форма за печене сили
конова, ROSA
Модел: Модел:Модел:Размер (мм):
Модел:
PX061 600x400
Модел:
PX056 600x400
Размер (мм):
Размер (мм):
Модел:
PX057 600x400
Размер (мм):
Модел:
PX069
600x400
Размер (мм):
Форма за бонбони,
поликарбонат – 21 броя
ø28 мм, H 14 мм
Сладкарски прибори и форми
218х208х35 ø 240, H 60 ø 220, H 110 ø 215, H 95
Размер (мм): Размерм): Размер (мм):
P71
P72
P74
DS-24
PL01
PL03
PL04
PL11
260
300
260
40 мл
3 бр. – 52х95
3 бр. – 48х85
2 бр. – 83х84
5 бр. – 60х25
Лъжица за сладолед от неръждаема
стомана, с дръжка от акрил или пласт
маса в различни цветове
Форма за бисквити за 6 бр. 80х90 мм
Съд за съхранение на сладоледени
фунийки с въртяща се кръгла основа,
плексиглас
Форма за бисквити за 12 бр. 75х65 мм
Съд за съхранение на сладоледени
фунийки с въртяща се правоъгълна
основа, плексиглас
Съд за съхранение на лъжички, плексиглас
Форма за бисквити за 6 бр. 70х85 ммФорма за бисквити за 6 бр. 90х60 мм
Форма за сладолед, комлект с 50 бр.
дървени бъркалки
Стойка за сладоледени фунийки
за 2 / 3 / 4 броя
Модел:
Модел:
Модел:
CK08
P254
300х400
150х170х150
Модел: Модел:
Модел:
Размер (мм):
Размер (мм):Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
Съд за съхранение на сладоледени
фунийки с въртяща се правоъгълна
основа, плексиглас
P153
P154
P155
ø 170, H 200
ø 170, H 200
ø 170, H 200
Аксесоари за сладолед
CK01
CK03
CK06
300х200
300х200
300х200
Модел:
Модел:
Модел:
P252
P258
ø320, H 600
300x300x600
Модел:
Модел:
Модел:
Размер (мм): Размер (мм):
Размер (мм):Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
P250
360x360x300
Лъжица за сладолед от неръждаема
стомана
Капацитет:

337
336
DRG15
DRG18
444 мл
532 мл
Модел:
Модел :
CMR7
Рингове сладкарски, прави
комплект 7 бр.
Ринг, сладкарски, неръж
даем
Тава, алуминиева
Солница без дръжка
Рингове сладкарски, вълно
образни комплект 7 бр.
Сито, неръждаемо
Тел за разбиване, French Тел за разбиване,
Piano type
Басан, неръждаем
Ринг за торта, алуми
ниев
Ринг, квадрат, неръждаем
Пудриера, 2 мм отвори
Модел:
CMRF7
Модел:
Модел:
WP35F
WP40F
WP45F
WP55F
WP30P
WP35P
WP40P
WP45P
350
400
450
550
300
350
400
450
Модел:
SPFLH10 296 мл
Размер (мм):
Размер (мм):
Капацитет:
Капацитет:
Купа за разбиване, дълбо
ка, неръждаема
Модел:
MBD05
MBD08
MBD13
290, 4,75 л
340, 7,60 л
410, 12,50 л
Размер:
SC1
SC2
SC3
SC4
SC6
GBH24
BW35
BW40
190×100
250×150
160x70
210×120
120x50
350
400
240
Лопатка, неръждаема
Купа за разбиване, не
ръждаема
Купа за разбиване, ци
линдрична, неръждаема
Модел:
Модел:
Модел:
Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
Модел:
CRSQ1
CRSQ2
60×60x40
80x80x40
Размер (мм):
Модел: Размер (мм):
Модел:
CRA205
CRA245
CRA265
CRA266
ø 200, H 50
ø 240, H 50
ø 260, H 50
ø 260, H 60
Модел:
CPR062
CPR063
CPR082
CPR083
CPR102
CPR103
CPR123
CPR142
CPR143
ø 150, H 50
ø 150, H 75
ø 200, H 50
ø 200, H 75
ø 250, H 50
ø 250, H 75
ø 300, H 75
ø 350, H 50
ø 350, H 75
Размер (мм):Размер (мм): Модел:
SS16
SS18
SS21
SS23
SS26
SS29
SS40
SS45
160
180
210
230
260
290
400
450
Размер (мм): Модел:
MBP06
MBP07
MBP08
MBP09
MBP10
340, H 110, 6,5 л
370, H 120, 8 л
410, H 140, 11 л
440, H 130, 14 л
470, H 150, 18 л
Размер (мм):
Сладкарски прибори и инструменти
CRR3
CRR4
CRR5
CRR6
CRR12
CRR14
CRR15
ø 60, H 40
ø 75, H 40
ø 80, H 40
ø 100, H 40
ø 70, H 60
ø 90, H 60
ø 100, H 60
Чаши, мерителни, с дръжка,
комплект 4 бр.
Кана мерителна,
с основа / с поставка
Модел:
MJ05
MJ1
500 мл
1000 мл
Капацитет:
Модел:
MCHS4
NTR15
NTR17
NTR18
NTB-P1
NTB-10
NTB-12
NTB-P3
NTB-34
NTB-P4
NTB-6
NTB-P6
NTB-7
NTB-P8
NTB-9
Накрайник за пош, неръждаем
Накрайник за пош, неръждаем
Модел:
Модел:
Сладкарски прибори и инструменти
8235-26-31
CSP10
310
250
Модел:
Модел :
Шпатула сладкарска, огъната
Шпатула сладкарска, огъната
Шпатула, неръждаема Стъргалка сладкарска
Модел:
PIC12 310
Модел:
8225-10 100
Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
8234
Шпатула сладкарска, огъната
Модел:
Модел:
8137wz-30-36
Нож сладкарски,
гладък / ситно назъбен
Шпатула сладкарска, огъната
Модел:
8165z-16
Модел:
8232-11.5G 115
300 / 360
Размер (мм):
Размер (мм):
Нож сладкарски,
едро / ситно назъбен

338 339
Модел:
113720 285
Шпатула Elveo, плоск
Шпатула за тесто, назъбена Шпатула, пластмасова
Шпатула Elveo 260°C
Шпатула, пластмасова Шпатула с термометър
Elveo
Шпатула Elveo 260°C
Шпатула Elveo 260°C
Модел:
113724 250
Размери (мм):
Размери (мм):
Лъжица, exoglass, червена
Модел:
113332 300
Размери (мм):
SPATT Y1
MP24
610
Лопата за разбъркване,
неръждаема
Шпатула гумена, с не
ръждаема дръжка
Модел:Модел: Размер (мм):
Модел:
113735 350
Размери (мм):
Модел:
113745 450
Размери (мм):
Модел:
RA6RS 110х80
Модел:
RA10RS 198х148
Размери (мм):
Размери (мм):
Модел:
RA1RS 120х80
Размери (мм):
Модел:
113092 385
Размери (мм):
Сладкарски прибори и инструменти
Шпатула, с пластмасова
дръжка
Шпатула, с неръждаема
дръжка
Шпатула, неръждаема
Шпатула, гумена
Шпатула гумена, с пласт
масова дръжка
Модел:
SPA2 260
Размер (мм):
Модел:
SCR4
SCR6
100
120
Модел:
DS54 130x110
Размер (мм):
Размер (мм):
Модел:
DS54PB 130x110
Размер (мм):
Модел:
SR25
SR35
SR45
250
350
450
Размер (мм):
Модел:
KE024 180x45
Planet, 1000 мл
Loop, 12 бр, 90 мл Mini Planet, 600 мл
Sublime, 1000 мл
Canyon, 1150 мл Beloved, 1200 мл
Crème, 1000 мл
Mars, 1000 мл
Модел:
KE021 250x80x80
Размери (мм):Размери (мм):
Jupiter, 106 мл
Модел:
KE063S 167x158×40
Размери (мм):
KE070S PX4376S
Ø 171x21 56х54х61
Corolla, 848 мл
Romance, 20 бр, 106 мл
Модел: Модел:Размер (мм): Размер (мм):
Модел:
KE043 165x165x40
Размери (мм): Модел:
KE022 250x84×7
Размери (мм):
Модел:
PX4332 65x34
Модел:
KE052 145×40
Размери (мм):Размери (мм): Модел:
KE040 250x85x80
Размери (мм): Модел:
KE049S 250×140x60
Размери (мм):
Сладкарски форми
Peach, 20 бр, 90 мл Pear, 20 бр, 90 мл Apple, 20 бр, 90 мл
Tangerine, 20 бр, 90 мл
Lotus, 20 бр, 105 мл
Модел:
PX4371S 57x63
Размер (мм):
Модел:
PX4331
58x53×46
Модел:
PX4329 53×70
Размер (мм):Размер (мм): Модел:
PX4330
55×48
Размер (мм): Модел:
PX4332
57x50
Размер (мм):

Scroll to top