Сладкарско оборудване

337336
Easy 3 TTi / Easy 3 TTi Hot & Cool
Easy 4 TTi / Easy 4 TTi Hot & Cool
Хоризонтални настолни машини за
сладолед
Multy 7P TTi / Multy VP 7 TTi
Хоризонтални мултифункционални машини
за сладолед
Шнек, изцяло от неръждаема
стомана
Кран с лесно
почистване
Snowy 7 TTi/ Snowy 12 TTi
Snowy 16 TTi/ Snowy 16 TTi
Хоризонтални машини за сладолед
Машина за сладолед с малки размери и
същевременно много ефективна, която
гарантира високото качество на крайния
продукт. Идеална е за места с малко ра-
ботно пространство. Иновативната сис-
тема, с която разполага прави крайния
продукт по-устойчив на топене, тъй като
тази машина повишава до 40% от теглото
на сместа, а обработването с въздух я под-
държа кремообразна и мека. Чрез "Touch &
Type" може да се контролира всеки процес
на обработка бързо и лесно. Новата охла-
дителна система и размерите на цилиндрите
създават идеални условия за повишаване
на температурния обмен между хладилния
газ и сладоледа, в следствие на което нама-
лява времето за замразяване и консумаци-
ята на енергия.
Електронен touch дисплей.
Избор от 25 програми.
Минимална консумация на енергия и
вода.
Лесно изваждане на крайния продукт.
Бързо и лесно почистване.
Лесна за работа хоризотална комбини-
рана машина за сладолед, изработена
изцяло от неръждаема стомана. Много
гъвкава машина с висока продуктивност,
проектирана за непрекъсната работа при
всякакви условия. С два басана едновре-
менно пастьоризира или готви (например:
баварски крем, плодови и шоколадови
топинги, ганаш, плодови желета, панако-
та, горчица, карамел, бешамел, сладка) и
замразява. Уредът е лесен за управление,
благодарение на панела за управление
с четири позиции, а системата за двоен
контрол позволява настройките за зам-
разяване и консистенция на продукта да
се променят по време на работа, без това
да оказва влияние върху качеството на
крайния продукт. Бъркалката е изцяло от
неръждаема стомана, за по-добра тем-
пературна проводимост и замразяване,
както и за по-дълга употреба.
Изработен от неръждаема стомана.
Минимална консумация на енергия и
вода.
Лесно изваждане на крайния продукт.
Бързо и лесно почистване.
Машина за сладолед от ново поколение,
оборудвана с иновативната система "Touch
& Type PLC", която е лесна за употреба и
дава възможност за промяна на настрой-
ките дори в процеса на работа. Крайният
продукт е по-устойчив на топене, тъй като
тази машина повишава до 40% от теглото
на сместа, а обработването с въздух я под-
държа кремообразна и мека. Въртенето на
бъркалката може да бъде зададено да се
променя автоматично, а сладоледът не се
топи по време на целия процес. Цилиндъ-
рът е проектиран, така че да осигури пер-
фектните условия за направата на сладолед.
Охлаждането е със система за директно
разпръскване, което води до по-добро ох-
лаждане на цялата повърхност.
Електронен touch дисплей.
Избор от 21 програми.
Минимална консумация на енергия и вода.
Лесно изваждане на крайния продукт.
Бързо и лесно почистване.
Допълнителен дисплей за
настройка на двигателя
Допълнителен дисплей за
настройка на двигателя
Широк отвор за
зареждане
Шнек с регулируеми
стъргалки
Шнек с регулируеми
стъргалки
Удобен отвор за
продукцията
Електронно управление на
програмите
Отвор за проверка на
консистенцията
Размери (мм): 613x950x1501
Мощност: 11 kW / 15,34 kW / 400 V
Производителност: 9-45 / 12-75 кг/час
Размери (мм): 405x805x830
Мощност: 2,9 kW / 230 V / 4,4 kW / 400 V
Производителност: 5-18 / 5-27 кг/час
Размери (мм): 521x962x1454
Мощност: 7,6 kW / 400 V
Производителност: 9-45 кгас
Спирална охладителна система,
покриваща басана
Touch&Type управление с LCD
екран и бутони
Touch&Type управление с LCD
екран и бутони
Touch&Type управление с LCD
екран и бутони
Басан с шнек за непрекъснато
разбъркване на сместа
Машини за сладолед
Система за автоматично
почистване на крана и
контейнера
Малък отвор за
продукта
Машина за сладкарски изделия, с иновативна система на упра-
вение за по-добри и качествени резултати. "Touch & Type PLC"
системата е ефективна и прецизна и разполага с възможност
за персонализиране, така че да отговаря на всички специфични
нужди и изисквания. Традиционните и стандартните пастьори-
зации са заложени при програмирането на самата машина, но
и специфичните изисквания могат да се задават без ограни-
чение в броя. Корпусът на уреда е изработен от неръждаема
стомана, със заоблени ъгли и наклонено дъно, с цел възможно
най-ефикасно оттичане на сместа през крана, независимо от
нейната гъстота. Бъркалката е постепенно ускоряваща и дос-
тига до 2500 об./мин. Освен това разполагат със система за
ограничаване на сместа, за да се избегне прекалено голямо ко-
личество пяна. Машината разполага с нагряване тип бен-мари,
по време на което течностите продължават да се разбъркват и
този процес спомага за фината текстура на крайния продукт.
А охлаждането тип бен-мари гарантира равномерна темпера-
тура в целия резервоар и предотвратява образуването на лед
на дъното.
Електронен touch дисплей.
Избор от 29 програми.
Минимална консумация на енергия и вода.
Бързо и лесно почистване.
Автоматична система за измиване на крана и резервоара.
Автоматичен брояч на литрите употребена вода.
Кран от неръждаема стомана.
Мултифункционална електронна машина за кремове от по-
следно поколение. С нея могат да се извършват различни опе-
рации - готвене, смесване, охлаждане, разбъркване, пригот-
вяне на сладолед и шоколад. Уредът гарантира лесна употреба
и почистване, бързина на работния процес и високо качест-
во на продуктите. Chef Cream TTi разполага със 70 напъл-
но автоматични програми, от които над 21 са с възможност
зо персонализиране. Всяка от програмите работи със специ-
фични температури и процеси за смесване, в зависимост от
продуктите и желаните резултати. Системата за нагряване тип
бен-мари предоставя равномерно разпределение и контрол на
вътрешната температура. Охлаждането тип бен-мари гаран-
тира равномерна температура в целия резервоар и предотвра-
тява образуването на лед на дъното.
Електронен touch дисплей.
Избор от 70 програми.
Контрол на варенето, предотвратяващ преливане.
Кран от стомана, с възможност за регулиране на отвора му.
Избор на език на дисплея.
Осем скорости.
Двоен капак.
Chef Cream 30 TTi
Машина за кремове
AGE SWEETY 60 TT/ AGE SWEETY 130 TT
AGE SWEETY 180 TT
Пастьоризатори
Шнек с регулируеми
стъргалки
Бъркалката достига
до 2500 об./мин
Капак с малък и
голям отвор
Touch&Type управление
с LCD екран и бутони
Кран от неръждаема
стомана с автоматично
почистване
Отвор за USB памет
Контейнер от
неръждаема стомана със
заоблени вътрешни ъгли
Голям отвор за
продукта
Размери (мм): 350x983x1046 / 521х983х1046 / 649x983x1046
Мощност: 8 kW / 13 kW / 400 V
Капацитет: 20-60 / 40 - 125 / 60-175 кг/цикъл
Размери (мм): 590х890х1046
Мощност: 8,2 kW / 400 V
Капацитет: 20-60 л
Капак с малък
и голям отвор
Touch&Type
управление с LCD
екран и бутони
Машини за сладолед
338 339
Сладкарски машини
DOSIPLUS PRO
Дозираща машина с ръчно или
автоматично управление
CIOCOSPRITZ
Диспенсър с пистолет
за шоколад
Размери (мм): 420х320х590
Мощност: 2,5 kW / 230 V
Вместимост на бункера: 8/15 л
Размери (мм): 420х400х400
Мощност: 0.25 kW/ 230 V
Вместимост на бункера: 8/15 л
Възможност
за контейнери
от 8 и 15 л.
Електронно
управление
Лесна
употреба
Електронен
дисплей
Вана, поддържаща
температурата
Компактна електрическа пръскачка за
желе, осигуряваща бързо, безопасно и
ефективно пръскане. Машината дори
разпределя продукта и намалява консу-
мацията му. Въпреки компактния си раз-
мер, разполага със собствен компресор
и мощен вътрешен бойлер. Пръскачката
е лесна за употреба и управление, бла-
годарение на двете независими копчета
за настройка на температурата и наля-
гането.
Корпус от неръждаема стомана.
Налягане: до 3,7 бара.
Максимална температура: 90° С
Минимална консумация на желе.
Предназначен за пръскане на темпериран
шоколад и сурогат. Ciocospritz позволява
регулирането на налягането на сгъстения
въздух и количеството на продукта, за да
се осигурят перфектни резултати. Темпе-
ратурата може да се регулира до 60 °C.
Предимства:
• Шоколадът или сурогатът винаги са го-
тови за употреба.
• Постоянна температура.
• Компактен и лесен за използване.
• Широка гама от приложения.
Може да се използва за създаване на
специални декоративни ефекти: кадифе,
какао на прах, сняг, гранули, портокалова
кора, ивици, точки и др.
Електрическа машина за пълнене на тес-
тени изделия,която прецизно дозира ко-
личеството и го разпределя равномерно.
Подходяща за шоколад, мед, сладка и
различни видове кремове, което я прави
идеална за пълнене на кроасани, донъти,
еклери, бишкоти и др. Машината е с кор-
пус от неръждаема стомана AISI 304 и
най-новата технология за електронно
управление за максимална надеждност
и лекота на управление. Изборът между
ръчен или автоматичен режим на работа
позволява бърза промяна на количе-
ството на пълнежа. Пет различни пара-
метъра на дозиране.
• 25 работни функции.
SPRAY COMPACT
Електрическа пръскачка за желе
Размери (мм): 410х350х400
Мощност: 1,6 kW/230 V
Капацитет: до 350 см³/мин
Панел за ръчно
управление
Дълъг маркуч, за
по-голяма гъвкавост
Машината за темпериране е настолна
с компактни размери и удобна за екс-
плоатация. Програмите за темпериране
могат лесно да бъдат настроени и про-
меняни в зависимост от специфичните
нужди. Отлично съотношение между ка-
чество и цена. Шоколадът се поддържа в
темперирано състояние за няколко часа.
Корпусът и купата са направени от не-
ръждаема стомана AISI 304, а прозрач-
ният капак е от материал, безопасен при
досег с храни.
Купите могат да се сменят.
Машина за тарталети с различни форми и размери, благодарение на големия избор
от сменяеми плочи. Комбинацията от две плочи с настройка на температурата и
времето осигуряват перфектното изпичане.
COOKMATIC SPECIAL е подходяща за форми с по-голяма дълбочина. Форми-
те са с незалепващо покритие.
MINITEMPER
Темперираща машина за шоколад
COOKMATIC PAV / COOKMATIC SPECIAL
Машина за тарталети
Размери (мм): 420х400х400
Мощност: 0.3 kW/ 230 V
Вместимост на бункера: 5 л
Размери (мм): 600х500х100
Мощност: 3.35 kW/ 230 V
Електронно
управление
Басан, позволяващ зареждане
с неразтопен шоколад
Сладкарски машини
340 341
SPV53
SPV64
SPV64macaron FOROSIL64 ECL20
ECL48
GN 1/1
600х400
600х400 600х400 585x385
585x385
Модел:
Модел: Модел: Модел: Модел:
RT40
RT55
RT65
400
550
650
Поликарбонатни накрайници за
пош, 24 броя асорти
Подложка за печене,
силиконова
Пластмасови накрайници за
пош, 12 броя асорти
Подложка за печене, силиконова,
с очертания за макарони,
за 60 бр. ø30/ø40
Подложка за печене, силиконова,
червена, перфорирана
Подложка за печене,
силиконова, за 48 или 20 бр.
еклери 60х18
Пош Standart / EcoPlus
Ръкавица термоустойчива Маркер за торта
Резачка за тесто за
кроасани, двойна
Стойка за пош
Пош Powerex
Мерителна кана,
прозрачна
Модел:
14090
EP30-70
280 до 700
300 до 700
Модел:
RC3
RC4
180х140
180х200
Модел:
CAG05
CAG1
CAG2
CAG3
CAG5
0,5 л
1 л
2 л
3 л
5 л
Размер (мм):Размер (мм): Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм):
Модел:
34013STP
Форми за изрязване на тесто,
различни фигури, комплект
Резачка за тесто неръждаема,
регулируема
Модел:
Модел:
PW050 500
Размер (мм):
Модел:
PB24
Модел:
31903
Модел:
ACC072
ACC082
285х168х20
385х168х20
Размер (мм): Модел:
35295
35305
35125
35135
35145
ø185 мм - 8/12
ø265 мм - 12/16
ø265 мм -14/16
ø265 мм -12/18
ø265 мм -14/18
Размер (мм):
Пош комплект 100 бр.
Сладкарски прибори и форми
ø195
Размер (мм): Модел:
TP01
TP02
5 ножа
7 ножа
Размер (мм):
Сладкарски машини
Машина за рязане на твърди и замразени храни до -15°C,
такива със съдържание на ядки, сушени плодове и всякакви
сладкиши с по-твърда консистенция до 6 см. Предлага се с
автоматично и ръчно управление. Всички части с досег до хра-
на са изработени от неръждаема стомана, корпусът е прахово
боядисан. Изключително лесна за разглобяване и почистване,
дори в миялна машина. Ръчната машина се задвижва с помо-
щта на колело, с което се задава необходимата скорост.
Машина за рязане на шоколадов ганаш и меки храни, с корпус
от неръждаема стомана, с ръчно управление. Перфектното
решение за винаги еднакъв размер и перфектна форма на на-
рязаните десерти. Включени три приставки за рязане с раз-
стояние 2,25, 3 и 3,75 см. Подходяща за шоколад, сладкиши
и умерено твърди храни.
Опция: приставки с различни размери
LIRA E/ M
Машина за рязане на твърди десерти,
ръчна и автоматична
CHITARRA
Машина за рязане на шоколадов ганаш
и меки храни
342 343
PX070 PX073600x400 600x400
Модел: Модел: Модел: Модел:
Модел: Модел:
PC100
PC101
PC102
PC103
PC109
PC110
PC111
PC115
PC100
PC101
PC102
PC103
PC100
PC101
PC102
PC103
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
27135
Форма за печене силиконова
- 6 бр. ø 160 мм, Н 30 мм,
600 мм, DISCO
Форма за печене силиконова
- 35 бр. 50x50 мм, H 58 мм,
130 мл, TANGO
Форма за печене силиконова -
24 бр. ø 85 мм, H 50 мм,
235 мл, BIG MUFIN
Форма за печене силиконова
- 49 бр.
66x35 мм, H 26 мм, 34 мл,
QUENELLE TONDA
Форма за бонбони,
поликарбонат - 21 броя
37х21 мм, H 14 мм
Форма за печене силиконова
- 24 бр.
ø 65 мм, H 40 мм,130 мл,
CILINDRO
Форма за печене силиконова
- 24 бр.
ø 80 мм, H 53 мм,110 мл,
LEVANTE
Форма за печене
силиконова - 77 бр. ø 40
мм, H 20 мм, 22 мл, PETIT
FOUR
Форма за печене силиконова,
CUORE
Форма за бонбони,
поликарбонат - 21 броя
26х26 мм, H 13 мм
Форма за бонбони,
поликарбонат - 21 броя
37х16 мм, H 13 мм
Форма за печене силиконова
- 60 бр.
ø 48/36 мм, H 15 мм, 21 мл,
MINI TARTELLETTE
Модел:
PX300 600x400
Модел:
PX301 600x400
Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм):
Размер (мм): Размер (мм):Размер (мм): Размер (мм):
Модел:
FRT101FRT103 FRT137FRT104
Форма за печене силиконова,
CIAMBELLA DENTATA
Форма за печене
силиконова, GUGLHUPF
Форма за печене
силиконова, ROSA
Модел: Модел:Модел:Размер (мм):
Модел:
PX061 600x400
Модел:
PX056 600x400
Размер (мм):Размер (мм): Модел:
PX057 600x400
Размер (мм): Модел:
PX069
600x400
Размер (мм):
Форма за бонбони,
поликарбонат - 21 броя
ø28 мм, H 14 мм
Сладкарски прибори и форми
218х208х35 ø 240, H 60 ø 220, H 110 ø 215, H 95
Размер (мм): Размер (мм): Размер (мм):
P71
P72
P74
DS-24
PL01
PL03
PL04
PL11
260
300
260
40 мл
3 бр. - 52х95
3 бр. - 48х85
2 бр. - 83х84
5 бр. - 60х25
Лъжица за сладолед от неръждаема
стомана, с дръжка от акрил или пласт-
маса в различни цветове
Форма за бисквити за 6 бр. 80х90 мм
Съд за съхранение на сладоледени
фунийки с въртяща се кръгла основа,
плексиглас
Форма за бисквити за 12 бр. 75х65 мм
Съд за съхранение на сладоледени
фунийки с въртяща се правоъгълна
основа, плексиглас
Съд за съхранение на лъжички, плексиглас
Форма за бисквити за 6 бр. 70х85 ммФорма за бисквити за 6 бр. 90х60 мм
Форма за сладолед, комлект с 50 бр.
дървени бъркалки
Стойка за сладоледени фунийки
за 2 / 3 / 4 броя
Модел:Модел: Модел:
CK08
P254
300х400
150х170х150
Модел: Модел: Модел:Размер (мм):
Размер (мм):Размер (мм): Размер (мм):
Размер (мм):
Съд за съхранение на сладоледени
фунийки с въртяща се правоъгълна
основа, плексиглас
P153
P154
P155
ø 170, H 200
ø 170, H 200
ø 170, H 200
Аксесоари за сладолед
CK01 CK03 CK06
300х200 300х200
300х200
Модел:
Модел:
Модел:
P252
P258
ø320, H 600
300x300x600
Модел: Модел: Модел:Размер (мм): Размер (мм):
Размер (мм):Размер (мм):
Размер (мм):
Размер (мм):
P250
360x360x300
Лъжица за сладолед от неръждаема
стомана
Капацитет:
345
344
DRG15
DRG18
444 мл
532 мл
Модел:
Модел :
CMR7
Рингове сладкарски, прави
комплект 7 бр.
Ринг, сладкарски,
неръждаем
Тава, алуминиева
Солница без дръжка
Рингове сладкарски,
вълнообразни комплект 7 бр.
Сито, неръждаемо
Тел за разбиване, French Тел за разбиване,
Piano type
Басан, неръждаем
Ринг за торта,
алуминиев
Ринг, квадрат, неръждаем
Пудриера, 2 мм отвори
Модел:
CMRF7
Модел: Модел:
WP35F
WP40F
WP45F
WP55F
WP30P
WP35P
WP40P
WP45P
350
400
450
550
300
350
400
450
Модел:
SPFLH10 296 мл
Размер (мм): Размер (мм):Капацитет:Капацитет:
Купа за разбиване, дълбока,
неръждаема
Модел:
MBD05
MBD08
MBD13
290, 4,75 л
340, 7,60 л
410, 12,50 л
Размер:
SC1
SC2
SC3
SC4
SC6
GBH24
BW35
BW40
190x100
250x150
160x70
210x120
120x50
350
400
240
Лопатка, неръждаема
Купа за разбиване,
неръждаема
Купа за разбиване,
цилиндрична, неръждаема
Модел:
Модел:Модел:
Размер (мм):
Размер (мм): Размерм):
Модел:
CRSQ1
CRSQ2
60x60x40
80x80x40
Размер (мм):
Модел:
Размер (мм):
Модел:
CRA205
CRA245
CRA265
CRA266
ø 200, H 50
ø 240, H 50
ø 260, H 50
ø 260, H 60
Модел:
CPR062
CPR063
CPR082
CPR083
CPR102
CPR103
CPR123
CPR142
CPR143
ø 150, H 50
ø 150, H 75
ø 200, H 50
ø 200, H 75
ø 250, H 50
ø 250, H 75
ø 300, H 75
ø 350, H 50
ø 350, H 75
Размер (мм):Размер (мм): Модел:
SS16
SS18
SS21
SS23
SS26
SS29
SS40
SS45
160
180
210
230
260
290
400
450
Размер (мм): Модел:
MBP06
MBP07
MBP08
MBP09
MBP10
340, H 110, 6,5 л
370, H 120, 8 л
410, H 140, 11 л
440, H 130, 14 л
470, H 150, 18 л
Размер (мм):
Сладкарски прибори и инструменти
CRR3
CRR4
CRR5
CRR6
CRR12
CRR14
CRR15
ø 60, H 40
ø 75, H 40
ø 80, H 40
ø 100, H 40
ø 70, H 60
ø 90, H 60
ø 100, H 60
Чаши, мерителни, с дръжка,
комплект 4 бр.
Кана мерителна,
с основа / с поставка
Модел:
MJ05
MJ1
500 мл
1000 мл
Капацитет:
Модел:
MCHS4
NTR15
NTR17
NTR18
NTB-P1
NTB-10
NTB-12
NTB-P3
NTB-34
NTB-P4
NTB-6
NTB-P6
NTB-7
NTB-P8
NTB-9
Накрайник за пош, неръждаем
Накрайник за пош, неръждаем
Модел:
Модел:
Сладкарски прибори и инструменти
8235-26-31
CSP10
310
250
Модел:
Модел :
Шпатула сладкарска, огъната
Шпатула сладкарска, огъната
Шпатула, неръждаема Стъргалка сладкарска
Модел:
PIC12 310
Модел:
8225-10 100
Размер (мм): Размер (мм):Размер (мм):
Размер (мм):
8234
Шпатула сладкарска, огъната
Модел:
Модел:
8137wz-30-36
Нож сладкарски,
гладък / ситно назъбен
Шпатула сладкарска, огъната
Модел:
8165z-16
Модел:
8232-11.5G 115
300 / 360
Размер (мм):
Размер (мм):
Нож сладкарски,
едро / ситно назъбен
346 347
Модел:
113720 285
Шпатула Elveo, плоск
Шпатула за тесто, назъбена Шпатула, пластмасова
Шпатула Elveo 26C
Шпатула, пластмасова Шпатула с термометър
Elveo
Шпатула Elveo 26C
Шпатула Elveo 26C
Модел:
113724 250
Размери (мм):Размери (мм):
Лъжица, exoglass, червена
Модел:
113332 300
Размери (мм):
SPATTY1
MP24
610
Лопата за разбъркване,
неръждаема
Шпатула гумена, с
неръждаема дръжка
Модел:Модел: Размер (мм):
Модел:
113735 350
Размери (мм): Модел:
113745 450
Размери (мм):
Модел:
RA6RS 110х80
Модел:
RA10RS 198х148
Размери (мм):Размери (мм): Модел:
RA1RS 120х80
Размери (мм): Модел:
113092 385
Размери (мм):
Сладкарски прибори и инструменти
Шпатула, с пластмасова
дръжка
Шпатула, с неръждаема
дръжка
Шпатула, неръждаема
Шпатула, гумена
Шпатула гумена, с
пластмасова дръжка
Модел:
SPA2 260
Размер (мм):
Модел:
SCR4
SCR6
100
120
Модел:
DS54
130x110
Размер (мм):Размер (мм): Модел:
DS54PB
130x110
Размер (мм): Модел:
SR25
SR35
SR45
250
350
450
Размер (мм):
Модел:
KE024 180x45
Planet, 1000 мл
Loop, 12 бр, 90 мл Mini Planet, 600 мл
Sublime, 1000 мл
Canyon, 1150 мл Beloved, 1200 мл
Crème, 1000 мл
Mars, 1000 мл
Модел:
KE021 250x80x80
Размери (мм):Размери (мм):
Jupiter, 106 мл
Модел:
KE063S 167x158x40
Размери (мм):
KE070S PX4376S
Ø 171x21 56х54х61
Corolla, 848 мл
Romance, 20 бр, 106 мл
Модел: Модел:Размер (мм): Размер (мм):
Модел:
KE043 165x165x40
Размери (мм): Модел:
KE022 250x84x7
Размери (мм):
Модел:
PX4332 65x34
Модел:
KE052 145x40
Размери (мм):Размери (мм): Модел:
KE040 250x85x80
Размери (мм): Модел:
KE049S 250x140x60
Размери (мм):
Сладкарски форми
Peach, 20 бр, 90 мл Pear, 20 бр, 90 мл Apple, 20 бр, 90 мл
Tangerine, 20 бр, 90 мл
Lotus, 20 бр, 105 мл
Модел:
PX4371S 57x63
Размер (мм):
Модел:
PX4331
58x53x46
Модел:
PX4329 53x70
Размер (мм):Размер (мм): Модел:
PX4330
55x48
Размер (мм): Модел:
PX4332
57x50
Размер (мм):
Scroll to top